Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Üçüncü Deneyim Paylaşımı Toplantısı Tofaş’ın Katılımı ile Gerçekleşti

(20 Mayıs 2018, Bursa) BUSİAD, BUİKAD ve Yeşim Tekstil koordinatörlüğünde Bursa’da WEPs (Kadının Güçlenmesi İlkeleri) imzacısı firmaların katılımı ile kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformunun üçüncü deneyim ve paylaşım toplantısı, BUSİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yirmi altı üye firma temsilcisinin yer aldığı platformun etkinliğine konuşmacı olarak katılan TOFAŞ Yetenek Kazandırma ve İşveren İletişimi Yöneticisi Ezgi Bozkurt, firma bünyesinde kadın çalışan sayısının arttırılması adına yürütülen çalışmalara değinerek, örnek uygulamalar hakkında katılımcıları bilgilendi.

BUSİAD Evinde gerçekleştirilen toplantının açılışında platform koordinatörleri adına söz alan Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur katılımcılara teşekkür ederek; söz konusu paylaşım toplantılarını, platform üyelerine ilham vermesi ve örnek uygulamaların genele yayılması adına son derece önemsediklerini belirtti. Cesur, söz konusu paylaşım toplantılarını bundan sonra da sürdüreceklerine değinerek, bu sayede firmaların iyi örnek uygulamalarını yakından görme şansı bulacaklarını kaydetti.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan TOFAŞ Yetenek Kazandırma ve İşveren İletişimi Yöneticisi Ezgi Bozkurt; Koç Topluluğu’nun özel projesi olan HeForShe, “Ülkem İçin” Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum çalışması, TOFAŞ’ta Kadın İstihdamını Artırma Projesi, TOFAŞ’lı Güçlü Kadınlar ve Dünya Kadınlar Günü etkinliği hakkında bilgi verdi. Bozkurt, “Ülkem İçin” Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum çalışması ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerine ve sonuçlarına dair toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmayı ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi modeller geliştirerek örnek olmayı hedeflediklerini belirtti. Bu süreçte bayilerine, çalışanlarına ve yöneticilere yönelik seminer programları düzenlediklerine değinen Bozkurt, “Projeyi sürdürürken çeşitli sivil toplum örgütlerinden ve Koç Üniversitesi’nden de destek aldık. Koç Topluluğu şirketlerindeki seminerlerde gönüllü eğitmenlerin, beyaz yaka ve mavi yaka çalışanların ve ekip liderlerinin önemli destekleri oldu. Bayiler aracılığı ile yürütülen çalışmada da gönüllü bayiler görev aldı. Seminerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel kavramları, evde, iş ortamında ve toplumsal hayatta cinsiyet rolleri, eşitliğin sağlanmasında bireylere düşen sorumluluklar, iş ve aile yaşamında kadın-erkek için kurumsal ve bireysel adımların tanımlanması gibi konular üzerinde duruldu. Dikkat ettiğimiz diğer konu başlıkları da kadın ve erkeklerin eşit şekilde temsiline dikkat edilmesi, klişelerin kırılması, eşit hitap yöntemlerinin kullanılması, cinsiyet dengesinin oluşturulması ve unvanlar aracılığı ile eşitliğin desteklenmesi gibi kavramlar oldu,” şeklinde konuştu.

“Kadın çalışan sayımız yüzde 7 seviyesine çıktı”

Bozkurt, TOFAŞ’taki örnek uygulamalara da değinerek, özellikle firma bünyesinde hayata geçirilen TOFAŞ’ta Kadın İstihdamını Artırma Projesi’nin çıktıları üzerinde durdu. Erkek çalışanların projenin başında kadınların mevcut iş süreçlerine adaptasyonu noktasındaki endişelerini dile getirmelerine karşın herhangi bir iş kaybı söz konusu olmadığına vurgu yapan Bozkurt, şöyle devam etti: “2015 yılında çalışanlarımızın yüzde 99,8’i erkek ve yüzde 0,2’si kadındı. 2017 yılı sonuna geldiğimizde ise kadın çalışanların oranı yüzde 7 seviyesine çıktı. Hedefimiz yüzde 5’ti. Bu başarıyı elde etmek adına firma bünyesinde çeşitli fiziksel iyileştirmeler, aylık cinsiyet eşitliği toplantıları, cinsiyet eşitliği eğitimleri, kadın çalışanlara çocuk başına 590 TL’lik ödeme yapılması ve ilk işe alımlarda yakınların dikkate alınması gibi çalışmalar gerçekleştirdik. Söz konusu proje sayesinde pozitiflik ve bağlılık, olumlu davranış şekilleri ve karma gruplarla çalışma isteği gibi konu başlıklarında katma değerli sonuçlar elde ettik. Gelinen noktada 2015 yılında saha çalışanı kadın sayısı 15 iken, 2018 yılı itibarı ile sayı 515’e çıkmış durumda. 2017 yılı bağlılık araştırması raporuna göre kadınların bağlılığı erkeklere göre yüzde 22 daha fazla çıkmıştır ve performans sonuçlarına göre başarılı çıkan kadın saha çalışanı oranı da yüzde 91’dir.”

Toplantı sonunda konuşmacı Ezgi Bozkurt’a platform koordinatörleri Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın ve BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Elif Doğrusoy tarafından plaket takdim edildi.

X