Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu 2016 yılı Çalışmalarına Başladı

(23 Şubat 2016, İstanbul) Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, 2016 yılı ilk toplantısını 23 Şubat 2016 tarihinde Koç Holding ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Özel sektör, akademi, sivil toplum ve belediye temsilcilerinden oluşan 50’yi aşkın üyenin katıldığı toplantının gündem maddeleri arasında “Empower Women” platformu sunumu, yaklaşan etkinlikler hakkında Global Compact Türkiye sekretaryası sunumu, WEPs Uygulama Rehberi Taslağı hakkında bilgilendirme, WEPs İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger’in sunuşu, İletişim Ekibi’nin çalışmalarının sunumu, diğer ekipler hakkında görüşme ve üyelerin geçmiş ve gelecek dönem etkinlikleri hakkında paylaşımda bulunması yer aldı.

UN Women Empower Women Avrupa ve orta Asya Bölgesi Koordinatörü Meral Güzel sunumu kapsamında kadınların güçlenmesi ve ekonomik hayata katılması konusunda çalışan 190’dan fazla ülkedeki sivil toplum, özel sektör, akademi temsilcilerini bir araya getiren online bilgi paylaşım platformu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Global Compact Türkiye Sekretaryası adına Sevgi Şairoğlu gerçekleştirdiği sunumda Mart ayı etkinlikleri hakkında Çalışma Grubu üyelerine bilgilendirmede bulundu. Yaklaşan etkinlikler arasında 8 Mart 2016 tarihinde UN Women, Global Compact, IFC ortaklığında ve Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek “Cinsiyet Eşitliği için Borsa Zilinin Çalınması” , 15-16 Mart 2016 tarihleri arasında New York’da düzenlecek olan “WEPs Yıllık Konferansı” ele alındı.

UN Women koordinasyonunda Yada Vakfı uzmanları desteğiyle hazırlanan “WEPs Uygulama Rehberi”nin büyük ölçüde hazır olduğu, WEPs Uygulama Rehberi Hazırlama Ekibi’nin nihai görüşleri ve rehberin içinde uygulama örneği bulunan şirket temsilcilerinin onayı alındıktan sonra son haline getirileceği ve Rehber’in Mayıs ayında tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.

2016-2018 dönemi WEPs İş Dünyası Sözcülüğünü üstlenen SUTEKS Group Yönetim Kurulu başkanı Nur Ger, 2017 yıl sonu hedefleri arasında WEPs’in toplumun her kesimi tarafından tanınması, konuya ilişkin farkındalığın sadece özel sektörde değil tüketiciler nezdinde de artması olduğunu, hem Türkiye’de hem küresel ölçekte imzacı sayısının artışı olduğunu belirtti.

Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur, İletişim Ekibi’ni temsilen 2016 yılı iletişim faaliyetlerinden bahsetti. Cesur, basın ziyaretlerine başlandığını, Mayıs ayı içinde “Kadın Güçlenirse Toplum Güçlenir” konulu e-bültenin çıkmasının planlandığını ve önümüzdeki dönemde iletişim çalışmalarının artarak devam edeceğini dile getirdi.

Faaliyet göstermeyen diğer ekiplerin değerlendirildiği bölümde, destek ekibi ile mentörlük ekibinin, eğitim materyalleri hazırlama ekibi ile de materyal oluşturma ekibinin birleştirilmesine karar verildi. Söz konusu ekipler gerçekleştirecekleri ilk toplantıda faaliyet planlarını belirleyecek ve bir ekip sözcüsü belirleyecektir.

Toplantının son kısmında çalışma grubu üyeleri geçmiş ve gelecek dönem etkinlikleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Çalışma Grubu hakkında sorularınız için Sevgi Şairoğlu ile (ssairoglu@tisk.org.tr) iletişime geçebilirsiniz.

X