Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

(16 Ekim 2014, İstanbul) Global Compact Türkiye “Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu”nun ikinci toplantısı 16 Ekim 2014 tarihinde Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nda gerçekleşti. Toplantıya, GC Türkiye imzacılarının ve özel sektör temsilcilerinin yanısıra akademi dünyasından ve STK’lardan temsilciler katıldı.

TİSK Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat İlter açılış konuşmasında, Çalışma Grubu’nun 17 Haziran 2014 tarihli ilk toplantısında alınan karar gereğince Global Compact Türkiye imzacılarından ve toplantıya temsilcileri katılan diğer kuruluşlardan kadının güçlenmesi amacıyla yürüttükleri faaliyetlere ve Çalışma Grubu’nun amacına, faaliyet konularına ve somut faaliyet önerilerine ilişkin görüşlerinin istendiğini ve iletilen görüşlerin hazırlanan Ön Rapor’da yer aldığını belirtti.

Toplantıda, katılımcılar, Ön Rapor hakkındaki görüş ve önerilerini bildirdiler; daha sonra, “Çalışma Grubu’nun Amaçları ve Faaliyetleri” başlıklı taslak doküman değerlendirildi. Çalışma Grubu’nun amaçları; özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini biraraya getirerek şirketler arası öğrenme süreçlerini desteklemek ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) ülke çapında yayılımına katkı sağlamak olarak belirlendi. Katılımcılar, her iki amaca yönelik gerçekleştirilebilecek faaliyetler kısmında çeşitli önerilerde bulundular.

Çalışma Grubu’nun 16 Ekim 2014 tarihli toplantısında Teknik, İletişim, Eğitim Materyalleri, Mentörlük, Danışmanlık/Destek, Materyal Hazırlama başlıkları ile belirlenen 7 ayrı ekipten İletişim Ekibi, 26 Aralık’ta ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Oluşturulan ekiplerin dağılımı ve üyeleri aşağıdaki gibidir:

Çalışma Grubu üçüncü toplantısını Şubat 2015’te gerçekleştirecek.

Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Ön Rapor”a buradan ulaşabilirsiniz. Söz konusu Ön Rapor, Kadının Güçlenmesi alanında dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumu ve Global Compact Türkiye imzacıları ve toplantıya temsilcileri katılan diğer kuruluşlar tarafından iletilen; Çalışma Grubu’nun yapması gereken faaliyetlere dair önerileri yansıtmaktadır.

Rapor’daki bilgilere istinaden Çalışma Grubu’nca kabul edilen “Amaçlar ve Faaliyetler” dokümanı için tıklayınız.

X