Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Kuruldu

(9 Mayıs 2014, İstanbul) Global Compact Türkiye, Yönetim Kurulu’nun 9 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen toplantısında alınan karar gereğince “Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu”nu kurmuştur. Çalışma Grubu TİSK’in koordinasyonunda, BM Nüfus Fonu (UNFPA) ve UN Women’ın teknik ve maddi desteği ile yürütülmektedir.

17 Haziran 2014’de TİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen ilk toplantıda GC Türkiye imzacılarının ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra kamu sektöründen, akademi dünyasından ve STK’lardan da katılımcıların olması, farklı paydaş gruplarının temsiliyetini ortaya koydu.

Toplantı sonunda, Global Compact Türkiye imzacılarından ve toplantıya temsilcileri katılan diğer kuruluşlardan kadının güçlenmesi amacıyla yürüttükleri faaliyetlere ve örnek uygulamalarına dair yazılı özet ve Çalışma Grubu’nun amaç, misyon, vizyon ve somut faaliyet önerilerine dair görüş istenmesine karar verildi. TİSK, UNFPA, Borusan Holding ve Sabancı Holding temsilcileri ile oluşturulacak bir ekibin taslak çalışma hazırlaması ve bunun ikinci toplantıya sunulması konusunda da fikir birliğine varıldı.

X