Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Networking Çalıştayı

(11 Eylül 2018, İstanbul) Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Networking Çalıştayı iş dünyasında kadının güçlenmesi konusunda çalışan paydaşları bir araya getirerek, kurumların çalışmalarını ve faaliyetlerini birbirleriyle paylaşmalarına olanak yaratmak ve olası işbirliklerini teşvik etmek amacıyla 11 Eylül 2018 tarihinde TSKB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Networking Çalıştayında 12 sivil toplumdan, 17 iş dünyasından olmak üzere toplam 29 kurumdan katılımcılar bir araya geldi.

Çalıştayda, Global Compact Türkiye üyeleri ve WEPs imzacılarının iş dünyasında kadının güçlenmesi konusunda durumunu analiz etmek amacıyla Kasım 2017’de çalışmalarına başlanan 31 Ağustos-7 Eylül 2018 tarihleri arasında şirketlerin erişimine açılan anketin ön sonuçlarını paylaşıldı. Ön-değerlendirme sonuçları farklı sektörlerden ve gelir kategorilerinden olmak üzere 36 şirketin 2017 verilerine dayandırılarak oluşturuldu.

YADA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Gürer’in moderasyonuyla gerçekleşen çalıştay oturumlarında sivil toplum ve iş dünyasının işbirliği alanlarını tespit etmek amacıyla katılımcılar aşağıdaki sorulara cevap aradılar:

  • Kurumların WEPs’in dört alanına ilişkin odaklandıkları konular nelerdir? (Toplum, İşyeri, Pazar, Liderlik)
  • Kurumların ihtiyaçları nelerdir?
  • Kurumların birbirlerinden beklentileri nelerdir?

 

Gelecek dönemde atılacak adımlara dair iş dünyası ve sivil toplum arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir olması için her iki taraf için de ortak fayda üretilebilecek alanların tespit edilmesi kararı alındı. İşbirliğinin artırılabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışan paydaşların birbirlerini tanımaları ve birbirlerinin işlerinden haberdar olabilmeleri için bir haritalandırma çalışması yapmanın ihtiyacı ortaya çıktı. Çalıştay sonunda iş dünyasının ve sivil toplumun beklentilerini karşılayabilmek amacıyla iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin durum tespiti için araştırma yapılması, kadın istihdamının düşük olduğu iş kolları için okullarda kız çocuklarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi, zaman, insan ve fon kaynaklarının paylaşılması, yönlendirici ve teşvik edici mekanizmalar üretilmesi, paydaşlar arasında ortak izleme, ölçme, değerlendirme ve denetim mekanizmaları geliştirilmesi, farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinde iş dünyasına yönelik içerik geliştirilmesi ve uygulamaya dair iyi örneklerin paylaşılarak yol gösterilmesi öne çıkan işbirliği alanları arasında yer aldı.

Fotoğraf Albümü

Sunum

Sonuç Raporu

 

Katılımcılar:
Ata Selçuk – Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş-Başkanı
Dilek Cesur – Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş-Başkanı

İş Dünyası
Borusan Holding
Boyner Grup
Coca Cola İçecek
Eczacıbaşı
Enve Enerji
Fiba Group
Garanti Bankası
Koçtaş
RMK Marine
Setaş Kimya
Suteks Tekstil
Turcas Petrol
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Unilever
Vodafone
Zer Merkezi Hizmetler
Zorlu Holding

Sivil Toplum
Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Global Compact Türkiye
JCI Türkiye
KAGİDER
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu
SU Gender
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
Sürdürülebilirlik Akademisi
TSKF
TÜSİAD
UN Women
YenidenBiz

X