Kadının Güçlenmesi Prensipleri Yıllık Konferansı’nda Türkiye Örnekleri Paylaşıldı

(16 Mart 2016, New York, ABD) Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) Yıllık Konferansı’nın sekizincisi ABD’nin New York şehrinde 15-16 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleşti. Ana teması “Cinsiyet Eşitliği için İş Ortakları: Kalkınmaya Çarpan Etkisi” (Business Partners for Gender Equality: Multipliers for Development) olan konferansın açılış konuşmaları Global Compact Yönetici Direktörü Lise Kingo ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka tarafından yapıldı. Kosta Rika Devlet Başkanı Luis Guillermo Solís Rivera ve Latin Amerika Ülkeleri Kalkınma Bankası (IDB) Başkanı Luis Alberto Moreno konferansın ana konuşmacıları arasında yer aldı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon konferansın ilk günü gerçekleştirdiği kapanış konuşmasında toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadığı sürece Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

SUTEKS Group’un ana sponsorlar, Garanti Bankası’nın ise etkinlik destekçileri arasında yer aldığı 2016 WEPs Yıllık Toplantısı’na Türkiye’yi temsilen Borusan Holding, Boyner Grup, BPW Türkiye, Garanti Bankası, KAGİDER, Koç Holding, Sabancı Holding, SUTEKS Group, TOBB, Vodafone ve UN Women Bölge Ofisi temsilcileri katıldı. SUTEKS Group Yönetim Kurulu Başkanı ve WEPs İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger, Boyner Grup İnsan Kaynakları, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı İdil Türkmenoğlu ve Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Çeşitlilik Direktörü Gizem Keçeci konuşmacı olarak yer alarak kurum içi örnek uygulamalarını küresel alanda katılımcılarla paylaştı.

Global Compact Yönetici Direktörü Lise Kingo, konuşmasında 2016 yılının ve SKH’nin önemine dikkat çekerek Global Compact’ın “tamamen erkek panellere hayır” taahhüdünü açıkladı. Kingo, Global Compact olarak tamamen erkeklerden oluşan panelleri desteklemediklerini ve Global Compact’ın bundan sonra bu tür panellerde yer almayacağı ve düzenlemeyeceği konusunda taahhütte bulundu.

SUTEKS Group Yönetim Kurulu Başkanı ve WEPs İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger, konferansın birinci günü Birleşmiş Milletler Merkezi’nde gerçekleşen “İstediğimiz Dünya: 2030 Kalkınma Gündemi’ne Doğru” konulu ana panelde konuşmacı olarak yer aldı. Ger konuşmasında, “İnsan olmak eşit olmak için yeterlidir. SUTEKS, toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere eşit, hiyerarşisiz, şeffaf ve kar paylaşımının olduğu yönetim anlayışıyla, her çalışanın şirketin sahibi girişimciler olarak var olduğu bir kurumdur. SUTEKS’in kuruluşundan beri içselleştirdiği değerler WEPs ile birebir örtüşmektedir. Moda, belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeniye yönelik aşırı ilgidir. Eğer bir fikir, bir ürün, bir felsefe belirli bir süreyi aşarak sürekli, kalıcı hale gelirse işte o zaman biz ona klasikleşen moda akımı diyoruz. Ülkemizde ana akım moda haline gelen toplumsal cinsiyet eşitliği, gelişmiş ülkelerde klasikleşmiştir.” dedi. 2016-18 dönemi WEPs İş Dünyası Sözcüsü olmaktan gurur duyduğunu belirten ve bu konudaki çalışmalarına başladığını belirten Ger konuşmasına şöyle devam etti: “WEPs, iş dünyası aracılığıyla tüm dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akım moda olması için önemli bir araçtır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir ülkede klasikleşmesi, o ülkenin demokrasi ve insan hakları çıtasının da yükselmesine hizmet edecektir.”

Toplantının ikinci günü “Etki için Aksiyon Planları: Hedeflerin Belirlenmesi ve Ölçülmesi”, “WEPs Dünya Turu: Aksiyonlar ve Başarılar”, “İş Dünyasının Önde Gelen Lider Kadınları”, “Uygulamada Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması: Orta-düzey Erkek Yöneticilerin Rolü”, “İşyerinde Kadın Sağlığının Önemi” ve “Çocuk Bakım Hizmetleri” konulu paneller gerçekleşti.

Boyner Grup İnsan Kaynakları, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı İdil Türkmenoğlu “Etki için Aksiyon Planları: Hedeflerin Belirlenmesi ve Ölçülmesi” panelinde Boyner Grup’un tedarik zincirinde yer alan kadın girişimcileri güçlendirerek kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan “İyi İşler” programını örnek başarı hikayesi olarak katılımcılarla paylaştı. Türkmenoğlu; “Boyner Grup olarak kadın – erkek eşitliğinin tesisi için, kadın girişimcilerin güçlenmesi ve ekonomiye daha fazla katılımı için atılan her adım çok değerli olduğuna inanıyoruz. İyi İşler gibi etki alanının genişlemesi çok muhtemel olan projelerin Birleşmiş Milletler seviyesinde anlatılması Türkiye’de ve tüm dünyada benzer projelerin gelişmesi için de örnek oluyor. “İyi İşler” gibi programların çoğalmasıyla kadın işletme sahipleri stratejik iş ortağı olarak güçleniyor, sosyal ve ekonomik sistemin içerisindeki konumlarını sağlamlaştırıyor ve özgüvenlerinin yanı sıra iş kapasitelerini de artırma fırsatı buluyor. Bugün de projenin etkilerini anlatmak ve daha çok kadına ulaşmak için örnek olmak adına projeyi uluslararası arenaya taşımaktan mutluyuz” dedi.

Brezilya’dan, Güney Afrika’ya, Hindistan’dan Kolombiya’ya, örnek uygulamaların paylaşıldığı “WEPs Dünya Turu: Aksiyonlar ve Başarılar” panelinde konuşan Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Çeşitlilik Direktörü Gizem Keçeci “Önce Kadın Programı” ve kurum içi çeşitlilik politikalarını başarı hikayesi olarak anlattı. Keçeci konuşmasında şunları söyledi; “Vodafone Türkiye olarak, toplumsal gelişim ve ekonomik kalkınmanın, kadınların sosyal ve ekonomik hayata etkin katılımlarıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye Vodafone Vakfı altında başlattığımız ve 600 binden fazla kadına ulaşan ‘Vodafone Önce Kadın’ programıyla mobil iletişim teknolojilerinin gücünü, kadınların ekonomik ve sosyal hayata tam katılımlarını desteklemek için kullanıyoruz. Çeşitliliği sağlamak adına kadın çalışan oranımızı sektör ortalaması olan %23’ün üzerinde tutmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamdaki uygulamalarımız sayesinde kadın çalışan oranımızı %41’in üzerine çıkardık. Tüm bu çalışmalarımızla, KAGİDER’in ‘Fırsat Eşitliği Modeli’ sertifikasını almaya hak kazanan ilk telekomünikasyon şirketiyiz. Bununla birlikte Vodafone olarak tüm bireyleri toplumsal cinsiyet eşitliği için harekete geçmeye davet eden ve arkasında Birleşmiş Milletler’in olduğu global oluşum HeForShe’yi Etki Şampiyonları kapsamında destekleyen 10 global şirketten biriyiz. Şimdi de WEPs’i imzalayarak ekonomik yaşamın her alanında kadının güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi taahhüt ettik ve bu kapsamdaki uygulamalarımızı ve sonuçlarını Birleşmiş Milletler çatısı altında WEPs Dünya Turu: Aksiyonlar ve Başarılar” paneli ile dünya ile paylaştık”

21 şirketin yer aldığı WEPs Liderlik Grubu üyeleri olarak Borusan Holding ve SUTEKS Group, düzenlenen Liderlik Grubu Toplantısında Liderlik Grubu üyesi özel sektör ve sivil toplum temsilcileri ile faaliyetlerini paylaştı.

Dünya çapında 1000’den fazla CEO imzacısı bulunan, 2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, işletmelere kadınların işyerinde, piyasalarda ve toplumda güçlenmesine yönelik yol haritası sağlamayı amaçlamaktadır. Girişimin BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen yıllık konferansları kapsamında iş dünyası, kamu ve sivil toplum temsilcileri deneyimlerini paylaşmakta ve ulusal ve uluslararası çözümler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye 80’den fazla WEPs imzacısı ile dünyada en fazla imzacıya sahip 4’üncü ülkedir.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

UN Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Toplam 308 imzacısı ile Global Compact Türkiye Ulusal Ağı (Global Compact Türkiye), dünyadaki 11’inci, Avrupa’daki 5’ncı en büyük Ulusal Ağ’dır.

Daha fazla bilgi için: www.unglobalcompact.org   www.globalcompactturkiye.org

 

BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women)

UN Women, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için küresel standartlar belirleyen BM üyesi devletleri destekler ve bu standartların uygulanabilmesi için gerekli yasaları, politikaları, programları ve hizmetleri tasarlamak üzere hükümetlerle ve sivil toplumla birlikte çalışır. UN Women 5 alanı öncelikli konu olarak belirlemiştir: Kadınların liderliğini ve siyasi katılımlarını artırmak; kadına karşı şiddete son vermek; barış ve güvenlik süreçlerinin her boyutuna kadınların da katılmasını sağlamak; kadınların ekonomik alanda güçlenmesini sağlamak; ve toplumsal cinsiyet eşitliğini, ulusal kalkınma planlama ve bütçeleme süreçlerinin merkezine oturtmak.

Daha fazla bilgi için: www.unwomen.org

X