Kadının Güçlenmesi

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Nedir?

Tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla iş dünyasında kadınların güçlenmesini hedefleyen iş dünyasının en önemli küresel girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) Platformu 2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturulmuştur. WEPs platformu, kurumsal hareketin gücünden yararlanarak belirlediği ilkeler çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ve kadının güçlenmesinde iş dünyasına liderlik eder.

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla UNFPA ve UN Women işbirliği ile 2014 yılında kurulmuştur. Çalışma Grubu, Global Compact üyeleri, WEPs imzacıları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır. Çalışma grubu, iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışarak Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarına işaret etmekte, çözüm önerileri geliştirmekte, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) ülke çapında yaygınlaştırılmasına katkı sağlamakta, bu prensiplerin şirket uygulamalarına geçmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaşması için faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Çalışma Grubunun amacına etkili bir şekilde ulaşması amacıyla 2018 yılında dört Alt Çalışma Grubu oluşturulmuştur:

 

(1) İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Alt Çalışma Grubu

Şirketlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptıkları çalışmaları izlemekte, uygun yöntemleri belirleyerek şirketlerin hedefledikleri planlara ulaşabilme yeteneğini ve kapasitesini değerlendirmekte ve bu sonuçların sürdürülebilirliğini ölçümlemektedir. Oluşturduğu temel performans göstergeleri yoluyla şirketlerde kadın istihdamı ve kadının güçlenmesi konusunda durum tespiti yaparak gelişimi yıllar bazında izlemeyi hedeflemektedir.

 

(2) Eğitim ve Mentörlük Alt Çalışma Grubu

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve WEPs alanında şirketlerde farkındalık yaratmayı ve eğitimler düzenlemeyi hedeflemektedir. Şirketlerde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratılması amacıyla 2018 yılında Global Compact Türkiye üyeleri ve WEPs imzacılarına yönelik WEPs Eğitim Kitini oluşturmuştur.

 

(3) Proje ve Etkinlik Alt Çalışma Grubu

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık yaratacak projeleri ve etkinlikleri planlamaktadır. İş dünyasının öncelikli konularında uzmanların katılımıyla vaka yönetimi toplantıları düzenlemektedir.

 

(4) İletişim ve Networking Alt Çalışma Grubu

Toplumsal cinsiyet alanında farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını bu alanda sürdüren şirketleri ve paydaşları bir araya getirerek güçlü bir iletişim ağı kurmakta, üretilen kaynakları bir araya getirmekte ve işbirliğini artırmak amacıyla iletişim kanalları oluşturmaktadır.

 

Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubunun çatısı altında faaliyetlerini sürdürmek üzere pilot bir uygulama olarak 2016 Kasım ayında Bursa Kadının Güçlenmesi Çalışma Platformu oluşturulmuştur. Benzer platformların başka illerde de hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

 Kendini Değerlendir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu araçlarla kendinizi değerlendirerek sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmek için odaklanmanız gereken alanları keşfedin:

 

WEPs Cinsiyet Uçurumu Analizi Aracı (GAT)

 

UN Global Compact, UN Women ve Inter-American Investment Corporation ortaklığında geliştirilen WEPs Cinsiyet Uçurumu Analizi Aracı, şirketlerin cinsiyet eşitliği alanındaki güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve fırsatlarını tanımlamaktadır. WEPs’i temel alan araç; iş dünyası, BM, devletler ve sivil toplum tarafından desteklenen küresel bir çerçeve sunmaktadır. İş dünyası odaklı olan araç 170’in üzerinde şirkete danışılarak hazırlanmıştır. Araçtaki sorular şirketlerin gerçek hayattaki uygulamalarını temel alıyor, uluslararası standart ve göstergelere dayanmaktadır. Ücretsiz, hizmete özel ve kullanıcı dostu olan araç, şirketlerin mevcut politika ve programlarını değerlendirmelerine yardımcı olmakta, gelişim alanlarını tespit etmekte ve gelecekte kurumsal hedefler koymaları için fırsatları tanımlamaktadır. WEPs aracını kullanan şirketlere cinsiyet eşitliğine ilişkin şirketler arası ve sektörel kıyaslama yapılmaktadır.

 

WEPs aracı, dünyadaki cinsiyet eşitliğine ilişkin iyi uygulama örneklerinden oluşan 18 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Araçtaki sorular liderlik, iş dünyası, iş piyasası ve toplumdan oluşan bu dört alanda kadının güçlenmesini değerlendirmektedir.

 

WEPs Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz.

 

WEPs Aracı’ndaki sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Anketi

 

Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu tarafından 2018 yılında geliştirilmiş olan bu anket, Türkiye’deki şirketlerin kadının güçlenmesi konusunda temel performans göstergeleri üzerinden durum tespiti yapmayı amaçlamaktadır.

 

Anket, bu alanda istatistiki bilgi toplamayı ve şirketlerin kadının güçlenmesi konusundaki politikalarını gözden geçirmelerini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu anket üzerinden toplanan veri toplulaştırılarak Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu ile paylaşılacaktır.  Anketin her yıl tekrarlanması ve şirketlerdeki gelişmenin düzenli olarak izlenmesi planlanmaktadır.

 

Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Anketine katılmak için buraya tıklayınız.

 Kendini Geliştir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu kaynak ve araçlarla sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edin, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirin:

 

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi

 

WEPs Uygulama Rehberi, şirketlere yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlamaktadır. Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, Türkiye’deki özel sektör kurumlarının prensipleri hayata geçirmelerini kolaylaştırmak üzere yol gösterici bir uygulama rehberi hazırlanmasına karar vermiş ve bu amaçla WEPs Uygulama Rehberi Hazırlama Ekibini oluşturmuştur. Bu ekip, rehbere ilişkin ilk çalışmayı yapmış ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu İcra Komitesi ile birlikte rehberin çeşitli taslaklarına ilişkin yorum ve görüş sunarak rehbere önemli katkılar sağlamıştır. WEPs Uygulama Rehberi, Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubunun bir girişimi olarak UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi liderliğinde, WEPs imzacısı şirketlerin katılım ve katkıları ile Yaşama Dair Vakıf (YADA) tarafından hazırlanmıştır.

 

Raporu indirmek için buraya tıklayınız.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve WEPs Eğitim Kiti

 

2018 yılında Global Compact Türkiye tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) desteğiyle hayata geçirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve WEPs Eğitim Kiti” şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına ivme kazandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Eğitime katılan katılımcılar, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin temel kavramları tanıyacak, iş hayatında toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliğin etkilerini kavrayacak ve WEPs ve WEPs’in uygulama esaslarını öğrenecektir. 2+2 gün sürecek olan eğitimin hedef grubu şirket içinde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini geliştirme potansiyeline sahip eğitim, insan kaynakları, kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik departmanı çalışanlarıdır.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve WEPs Eğitim Kiti hakkında daha fazla bilgi almak için info@globalcompactturkiye.org ile iletişime geçiniz.

 

UN Global Compact Kütüphanesi için tıklayınız.

Akademi oturumları için tıklayınız.

 Harekete Geç

Küresel sorunlar küresel işbirliklerini gerektirir. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact ve onun yerel ağı olan Global Compact Türkiye’nin küresel ve kapsayıcı platformundan yararlanın, daha yaşanabilir bir dünya için siz de harekete geçin!:

 

WEPs’e başvurmak için buraya tıklayınız.

 

Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubuna katılmak için bizimle ile iletişime geçiniz.

 Haber & Etkinlik