Kitle İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Vaka Yönetimi Toplantısı

(18 Mayıs 2018, İstanbul) Global Compact Türkiye Proje ve Etkinlik Alt Çalışma Grubunun çalışmaları kapsamında, 18 Mayıs 2018 tarihinde ilk vaka yönetimi kahvaltı toplantısı Koç Pera’da düzenlendi. Koç Holding Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Ebru Tüzecan moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda şirketlerin kitle iletişiminde toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı kazanmasının önemi ele alındı. Toplantıda toplumsal cinsiyet eşitliği açısından yapılan yanlış kitle iletişimi örneklerinin gösterimini takiben, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kitle iletişimi yapmak için şirketlerin izleyebilecekleri yöntemlere ilişkin bir çalıştay düzenlendi.

X