“Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği” Yeni Yönetimini Belirledi

 

UN Global Compact’in dünya genelindeki yerel ağlarından biri olan UN Global Compact Türkiye “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği” adıyla kuruldu. Derneğin ilk Genel Kurul toplantısında 2023-2026 dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu seçildi.

Faaliyetlerine başladığı günden itibaren iş dünyasını UN Global Compact’in 10 İlkesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sorumlu uygulamalar için harekete geçiren UN Global Compact Türkiye dernekleşme sürecini tamamladı.

2023 yılında UN Global Compact Türkiye, “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği” olarak kuruldu. Derneğin ilk Olağan Genel Kurul’u, imzacılarının ve paydaşlarının katılımıyla 8 Haziran 2023 tarihinde The Marmara Taksim’de gerçekleştirildi.

Toplantı Divan Heyetinin kurulması ve Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü’nün açılış konuşmasıyla başladı. Genel Kurul Toplantısı’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez de konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasında Ahmet Cemal Dördüncü şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz sene gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul toplantısında UN Global Compact’in stratejisini, Global Compact Türkiye’nin kaynaklarını değerlendirmiş ve Global Compact Türkiye’nin faaliyetlerine bir dernek olarak devam etmesine karar vermiştik. Alınan bu karar doğrultusunda kuruluş çalışmalarımızı tamamladık ve 2023 yılının başında “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği”ni kurduk.

Geçtiğimiz yıl UN Global Compact ve Global Compact Türkiye’nin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bir sene oldu. UN Global Compact’e katılan şirket sayısı 18.000’i geçti. Aynı dönemde Türkiye’den UN Global Compact’e imza atan şirket sayısı %41 artarak, 248’den 352’ye yükseldi. Böylelikle Türkiye bir kez daha bölgesinin en çok büyüyen ülkesi oldu. Şirketlere somut hedef belirleme, yol haritası oluşturma ve raporlama süreçlerinde yol gösteren programlarımıza üyelerimizin yoğun ilgisi devam etti. Hem şirketlerimizin hayata geçirdiği projeler, hem de yerel ağ olarak çalışmalarımız UN Global Compact’in ve diğer yerel ağların etkinlik ve yayınlarında iyi örnek olarak yer aldı. Geçtiğimiz dönemi kısaca özetlersek, Türkiye iş dünyasında sürdürülebilir kalkınma için somut adımlara katkı sağlayan ve iş birliği için paydaşları bir araya getiren bir platform olmaya devam ettik”

Yeniden yönetim kurulu başkanı seçilen Ahmet Cemal Dördüncü teşekkür konuşmasında şu mesajları verdi:

“Önümüzdeki dönemde de derneğimizi bulunduğumuz noktadan daha ileriye götürmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Hedefimiz “UN Global Compact’in 10 İlke’si ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda iş dünyasını sorumlu uygulamalar için mobilize etmek”. Bu yolda tüm üyelerimizin desteğiyle daha güçlü bir şekilde yol almaya devam edeceğiz”

Açılış konuşmasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan şunlara yer verdi:

“Sorumlu iş yapış biçiminin yaygınlaşmasını hızlandırmak amacıyla 2013 yılında TÜSİAD ve TİSK ortaklığında UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağını bir platform olarak hayata geçirmiştik. “UN Global Compact Türkiye” tarafından bugüne kadar yürütülen programlar ve girişimler sayesinde birçok şirketmiz sürdürülebilirlik hedeflerine ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. Bu çabalarla UN Global Compact Türkiye ülkemizde sürdürülebilirlik gündeminin şekillenmesinde öncü platformlardan biri haline geldi. TÜSİAD olarak bu önemli platforma hem ev sahipliği yaptık hem de ekibimiz sekretaryasını yürüttü. Bugün, UN Global Compact Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hikayemizin mihenk taşlarından biri olma yolculuğuna tanıklık ediyoruz. Bu sürece destek olmaktan mutluluk ve gurur duyduk. “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği” olarak kurumsallaşan Türkiye Yerel Ağının, Türkiye’nin sürdürülebilirlik ekosisteminin önde gelen kurumlarından biri olacağına inanıyorum”

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodriguez ise şunları kaydetti: “Birleşmiş Milletler, özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için özel sektörle ortaklığa büyük önem veriyor. Türkiye’de özel sektörle olan ortaklığımız da bu nedenle daha da büyük önem kazanıyor, çünkü G20 üyesi olan Türkiye, çok güçlü ve dirençli bir özel sektöre sahip bulunuyor. Global Compact Türkiye’yi böylesine önemli bir amaç için Türk özel sektörü temsilcilerini bir araya getirmesinden dolayı kutluyor ve çalışmalarını takdir ediyoruz. BM Türkiye olarak, “Kimseyi Geride Bırakmama” olarak özetlediğimiz ana hedefimize ulaşmak için Global Compact Türkiye ile ortaklığımızı geliştirmeye kararlıyız”

Genel Kurul Toplantısı 2023-2026 dönemi Yönetim ve Denetim Kurulları Seçimi ile sonlandı. Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Cemal Dördüncü seçildi.

2023-2026 dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri:

Asil Üyeler (Kurum ismine göre alfabetik sıra ile)
Akkök Holding, Ahmet Cemal Dördüncü
Anadolu Efes, Can Çaka
Eczacıbaşı Holding, Dr. Osman Erdal Karamercan
Kibar Holding, Haluk Kayabaşı
Koç Holding, Ayşe Ebru Bakkaloğlu Tüzecan
Pegasus Havayolları, Güliz Öztürk
Shell Türkiye, Ahmet Erdem
TİSK, Akansel Koç
TSKB, Murat Bilgiç
TÜSİAD, Aslı Güreşcier
Yıldız Holding, Fezal Okur Eskil

Yedek Üyeler (Kurum ismine göre alfabetik sıra ile)
Borusan Holding, Nursel Ölmez Ateş
Boyner Grup, Dr. Emrah Özbay
Doğan Holding, Neslihan Sadıkoğlu
Polisan Holding, Mehmet Hacıkamiloğlu
Sabancı Holding, Yeşim Özlale Önen

2023-2026 dönemi Denetim Kurulu Üyeleri:

Asil Üyeler (Kurum ismine göre alfabetik sıra ile)

ARGE Danışmalık, Dr. Erkin Erimez
Aydem Yenilenebilir Enerji, Cem Çelebi
Orhan Holding, Evrim Bayam Pakiş

Yedek Üyeler (Kurum ismine göre alfabetik sıra ile)

Bantboru, Seda Ece Hekimoğlu
DCS Dijital Gümrük, Aslı Akbaba
Etap Enjeksiyon, Mutlu Babacan

 

X