Küresel İlkeler, Türk İş Dünyasında Yaygınlaşıyor (UTİKAD Dergisi / Nisan 2017)

UTİKAD’ın da iki yıl önce imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Türkiye’deki genişlemesini sürdürüyor. “Türkiye’deki kurumsal algı her geçen gün gelişmekte ve Küresel İlkeleri her kesim benimsemekte” diyen Global Compact Türkiye Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Melda Çele, her yıl ortalama 40 imzacının yerel ağa katıldığını söylüyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik girişimi. Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, çalışma hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik uluslararası anlaşmalardan çıkan 10 temel ilkeye dayanıyor.

Dokuz bini şirketler olmak üzere, dünya genelindeki 13 bin imzacısıyla 160’tan fazla ülkede bulunan BM İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations Global Compact – UNGC) Türkiye’deki güncel imzacı sayısı 246. Bunların 100 tanesini dernekler, belediyeler, kamu kuruluşu, borsa ve odalar, STK’lat, akademik kuruluşlar gibi şirket dışı imzacılar oluşturuyor. “2014, 2015 ve 2016 yıllarını incelersek her sene ortalama 40 kadar yeni imzacı kazanmaktayız” diyor Melda Çele ve Türkiye’nin, kurumsal kültürün gelişmiş olduğu Japonya, Kore, İsviçre, Avustralya, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerin de önünde olduğunun altını çiziyor. İspanya, Fransa ve İskandinav ülkeleri listede başı çekiyor. Avrupa sıralamasına bakıldığında ise Türkiye yerel ağı altıncı sırada bulunuyor. Türkiye’deki kurumsal algının her geçen gün geliştiğini ve Küresel İlkeleri her kesimin benimsediğini söyleyen Çele, Türkiye’deki eğilimi şöyle anlatıyor: “Dünya ortalamasına bakıldığında, hızla büyüyen bir ağ olduğumuzu söyleyebiliriz. 2016 sayılarına baktığımızda, imzacı sayısı açısından 145 ülke arasından 14. sırada olduğumuzu görüyoruz. 2017 yılı için imzacı kazanımı sayısını daha da yukarılara çıkaracağımıza inanıyoruz. Yeni strateji ve hedeflerimiz ile kısa vadede dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz.”

Küresel İş Birliklerini Geliştiriyor

Melda Çele, şirket ve kurumların neden Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olması gerektiğini şöyle açıklıyor: “Global Compact’i benimseyen işletmeler, daha örgütsel yapıya kavuşmanın ve uluslararası iş piyasasında yeni gelişen bir kültürün üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayacaklardır. Biliyoruz ki, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma tek başına bir kurumun veya şirketin başarabileceği bir şey değil, ulusal ve uluslararası iş birliklerini gerektiriyor. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan Global Compact da bu iş birliklerinin geliştirilmesi için en uygun adres. Bu sözleşmeye imza atan kurum ve kuruluşlar, dünyada ve Türkiye’de 10 ilke çerçevesinde atılan adımları ve sürdürülebilirlik ajandasını yakından takip etme, iyi uygulama örneklerini dinleme ve kendi uygulamlalarını ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşma şansı elde ediyor. Özellikle aynı sektörde olan şirketlerin deneyimlerini paylaşmaları, şirketlerin birbirinden öğrenmeleri ve birlikte daha verimli ve etkili adımlar atmalarını sağlıyor. Bu anlamda Global Compact Türkiye’nin geçtiğimiz yıllarda başlattığı sektörel yayılım stratejisi, aynı sektördeki şirketlerin sektör dernekleri ile birlikte ortak çözümler yaratabilme olanağını artırdı. Avrupa’nın 6., toplamda da 14. Büyük Yerel ağı olan Global Compact Türkiye, Türkiye’deki imzacılarına raporlama desteğinin yanı sıra, oluşturduğu çalışma grupları ve platformlarla şirketlerimizin kapasite gelişimi ve deneyim paylaşımını teşvik ediyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok şirketimiz yurt dışı ziyaretleri düzenleyerek oradaki şirketlerle deneyim paylaştılar Global Compact’in uluslararası etkinliklerine katılarak iyi uygulama örneklerini anlattılar. Kadının Güçlenmesi, Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Gruplarımız ile kurumlar arasında en iyi uygulamalar paylaşılmakta, yapılan çalışmalar ile Türkiye örnek bir yerel ağ olarak gösterilmekte. Buna örnek olarak, şirketlerin kullanımına sunulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri Uygulama Rehberi gösterilebilir. Kadının Güçlenmesi Prensiplerinden (WEPs) yola çıkarak hazırlanan rehber, WEPs’i imzalayarak yedi prensibi uygulamayı taahhüt eden şirketlere prensipleri hayata geçirirken yol gösteriyor.

Haberin devamını okumak için >>

X