Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Raporlamaya Giriş Çalıştayı Gerçekleştirildi

(12 Eylül 2013) 18 Aralık 2012’de Yerel Ağ ile yapılan istişarelerde, başta KOBİ’ler olmak üzere Türkiye’den imzacıların başlangıç ve ilk rapor seviyesinde raporlama kapasitesi geliştirme ihtiyaçlarını belirtmelerini müteakiben, 2014’te de devam edecek bu çalıştayların ilki 12 Eylül 2013’te Global Compact Türkiye Ankara Ofisi (TİSK) bünyesinde gerçekleştirildi. Kıytmet-i Harbiye Yönetim Danışmanlığı Kurucu Ortağı Erdem Kolcuoğlu tarafından gerçekleştirilen eğitimde Kurumsal Sürdürülebilirliğin esasları, raporlama için gereksinimler ve GRI gibi ileri derece raporlamaların önemi konularına değinildi.

X