Neden Üye Olmalı?

UN Global Compact üyeliği şirketlere dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişiminin bir parçası olma fırsatı vermektedir. UN Global Compact’e üye olan şirketlerin elde ettiği imkanlardan bazıları:

  • Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen dünyanın en büyük ve tek kurumsal sürdürülebilirlik platformunun bir parçası olmak;
  • Küreselde ve yerelde sürdürülebilirlik gündemini yakından takip etme, belirleme ve yön vermek;
  • Sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamaları paylaşma ve başarıların görünürlüğünü sağlamak;
  • 160’dan fazla ülkede neredeyse her sektör ve büyüklükte şirketin temsil edildiği geniş bir ağa ulaşmak;
  • UN Global Compact’in benzersiz çok paydaşlı yapısı sayesinde yeni işbirlikleri kurmak;
  • Sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirme, değerlendirmenize, uygulama ve ölçmeye yarayan araç, kaynak, eğitim ve uzmanlara erişmek;
  • 70+ ülkede Yerel Ağ desteği sağlamak.

Şirketlerin UN Global Compact’e Katılmasının Başlıca 3 Sebebi

%79 Sürdürülebilirliğe taahhüt eden şirketlerin güvenirliğinin artması.

 

 

%59 UN Global Compact İlkeleri’nin evrensel olması.

 

 

%56 Şirket içinde sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik etmesi.

 

 

Kaynak: UN Global Compact-Accenture CEO Çalışması

CEO’ların

%93 ’ü sürdürülebilirliğin işlerinin gelecekteki başarısı için önemli olduğunu ifade ediyor.

 

%80 ’i sürdürülebilirliğin sektörlerinde rekabet avantajı sunduğunu düşünüyor.

 

 

%78 ’i sürdürülebilirliğin büyüme ve inovasyon için bir fırsat olduğunu ifade ediyor.

 

Kaynak: UN Global Compact-Accenture CEO Çalışması

UN GLOBAL COMPACT DEĞER ÖNERİSİ

 

UNeden UN Global Compact’a üye olmalısınız?

 

UN Global Compact; Büyüklük, sektör veya coğrafi konumunuz ne olursa olsun işbirliği, öğrenme ve kapasite geliştirme, liderlik ve iletişim çalışmalarınızda size yol gösterir.

 

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzun hangi noktasında olursanız olun, ilerlemenizi hızlandırmanıza yardımcı olacak kaynaklar bulacaksınız.

 

İŞBİRLİKLERİ

 

Sektörden uzmanlar, paydaşlar ve BM ile küresel ve ulusal düzeyde bağlantı kurun.

 

Yerel Katılım Sağlayın: 69 yerel ağımızın birine katılın.

 

Etkinlikler ve Konferanslar: Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilirlik gündemini şekillendiren en önemli etkinliklere ve konferanslara katılın.

 

ÖĞRENME VE KAPASİTE GELİŞTİRME

 

İlerleme kaydetmek ve etki yaratmak için gereken bilgi ve becerileri edinin.

 

Rehberlik ve Araçlar: UN Global Compact kitaplığına erişerek sürdürülebilirlik yolculuğunuzda sonraki adımı atmak için ihtiyacınız olan kaynaklara ulaşın. Öz değerlendirme araçları, rehberler ve en iyi uygulamalarla kendinizi değerlendirin, stratejinizi oluşturun, ilham alın ve ilerleme kaydedin.
Eğitim: Temel ve gelişmiş düzeydeki iş uygulamalarına ilişkin öğrenme fırsatlarıyla bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için UN Global Akademisine katılın. Kurumsal fonksiyonunuzun ne olduğu veya sürdürülebilirlik yolculuğunuzun neresinde olduğunuz fark etmez. Eğitim oturumlarına, webinarlara ve influencer serisine erişin.
Deneyim Paylaşımı Grupları: Katılımcılara küresel, bölgesel ve yerel düzeyde bağlantı kurma, işbirliği, deneyim paylaşımı ve birbirinden öğrenme fırsatı sunan, kolaylaştırıcı eşliğinde yürütülen topluluklarımıza katılın.
Hızlandırma Programları: UN Global Compact’in yerel ağları işbirliğiyle, şirket gruplarının yerel düzeyde belirli bir zaman aralığında belirli amaçlarda ilerleme kaydetmelerine destek olmak üzere tasarlanmıştır.

 

LİDERLİK

 

Kaydettiğiniz ilerleme ile sürdürülebilirlik alanında lider rolü üstlenin ve iş dünyasına ilham verin. Değişimin ve sürdürülebilirliğin savunucusu olarak etki yaratın.

 

Think Labs: Sürdürülebilirlikle ilgili önemli konularda ve devamlı performans iyileştirme alanında UN Global Compact’in düşünce liderliğini şekillendirin. Bu çalışmalar, düşünce biçimimizi tanımlamamıza, en iyi uygulamaları belirlememize ve şirketlerin acil olan konularda adım atmasını destekleyecek bilgi, rehberlik ve araçlar geliştirmemize yardımcı olur.

 

Politika ve Savunuculuk: Küresel sürdürülebilirlik gündemi şekillendirecek kampanyalara dahil olun. Politika ve savunuculuk faaliyetlerimiz, ilgili paydaşları bir araya getirir ve imzacıların konumlarını kuvvetlendirir.

 

Eylem Çağrıları: Kamuda politika pozisyonlarını desteklemesi için iş dünyasına yaptığımız eylem çağrılarına veya küresel ve yerel düzeyde değişimi savunan kampanyalara katılın.

 

İLERLEMENİN İLETİŞİMİ

 

Sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerinize ilişkin ölçülebilir ilerlemenizin iletişimini yaparak güven kazanın.

 

İlerleme Bildirimi Raporu (CoP), Şirketlerin UN Global Compact’in 10 İlkesi (insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele) ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları alanlarındaki uygulama ve ilerlemelerini paylaştıkları rapordur. Yeni, standartlaştırılmış CoP, şirketlerin sürdürülebilirliğe daha etkin bir şekilde katkıda bulunmalarına ve 10 İlke çerçevesindeki ilerlemelerini paylaşmalarına yardımcı olacak; hesap verebilirliklerini arttıracak ve aynı zamanda herkese açık ve erişilebilir kurumsal sürdürülebilirlik verilerinden oluşan güncel ve karşılaştırılabilir bir veri havuzu oluşturacak. Şirketler, yeni CoP raporunu Global Compact web sitesi aracılığıyla bize sunacak.

Şirketinizin CoP raporunu ve sürdürülebilirlik taahhüdünü UN Global Compact’in websitesinde şirketinize özel açılan web sayfasındaki Katılımcı Profili bölümümüzden yükleyin.

 

Tanıtım Programları: sürdürüleblirlik alanında yaptığınız çalışmalar küresel seviyede tanıtılır.

Kimler Üye Olabilir?

Siz de dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirebilirsiniz. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası dernekleri, işçi dernekleri, üniversiteler ve şehirler sürdürülebilir bir gelecek için UN Global Compact’e katılabilir. İster kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğuna yeni başlamış olun ister bu alanda ilerlemiş olun, UN Global Compact herkese uygun bir platform sunuyor.

 

160’ın üzerinde ülkede 15,000’in üzerinde şirket UN Global Compact’e katılıyor. UN Global Compact üyelerine buradan ulaşabilirsiniz.

X