Programa Genel Bakış

“SDG Innovation for Young Professionals” Programı; UN Global Compact üye şirketlerinin liderlik potansiyeli taşıyan genç yeteneklerini, sürdürülebilirlik sorunlarına radikal inovasyon bakış açısıyla pazar değeri de olan bir çözüm üretmeleri için bir araya getiriyor.

 

Program, geleceğin iş dünyası liderlerini ve fark yaratanlarını, geleneksel iş modellerini yeniden düşünmek ve yeni iş fırsatlarını ortaya çıkarmak üzere harekete geçirmeyi hedefliyor.

 

Dokuz aylık hızlandırılmış program boyunca UN Global Compact üyesi şirketlerden seçilen genç profesyoneller (“Yenilikçiler”):

 

 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA), iş kollarıyla alakalı yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde itici bir güç olarak kullanmak için yurtiçinden ve dünyadan girişimci genç profesyonellerle bağlantılar kuracak.

 

 • Gerçek hayatta karşılaştıkları sorunları konu alan, akran geribildirimleri, tartışma, mentörlük ve koçluk gibi bir dizi takım çalışması ve etkileşimli öğrenme yöntemi içeren etkinliklerde düşünce önderleri ile işbirliği yapacak.

 

 • Yeni teknolojiler, girişimler ve iş modelleri aracılığıyla SKA’lara ulaşmak için, farklı işlevlere sahip çalışanların yenilikçi çözümler geliştirebilir hale gelmesini sağlayacak örgütsel öğrenme becerileri kazanacak.

 Programın Faydaları

“SDG Innovation” Programı, şirketinizin en parlak genç yeteneklerini sadece sürdürülebilirlik çalışmalarınızı geliştirmek için değil, aynı zamanda inovasyonu teşvik etmek ve şirketiniz açısından potansiyel piyasa değeri taşıyan somut çözümler yaratmak için de harekete geçirecek şekilde tasarlanmıştır.

 

Katılımcılar İçin Faydalar

 • Eğitim ve gelişim kaynakları: Online ve yüz yüze çalışma toplantıları, vaka incelemeleri, şirket ziyaretleri ve forum tartışmalarını içeren kapsamlı bir eğitim programı.
 • Profesyonel deneyim: Başka iş birimleriyle bağlantılar kurma, şirket ve sektöre yönelik yenilikçi projelerde işbirliği yapma imkanı.
 • Eğitim, rehberlik ve birebir network oluşturma fırsatları: Dünyanın dört bir yanında sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarında çalışan en parlak zihinlerden bilgi alma ve onlarla iş ilişkileri kurma fırsatı.
 • Her kıtanın önde gelen şirketlerinde çalışan genç profesyonellerden oluşan küresel bir ağın parçası olma.

 

Şirketler İçin Faydalar

 • İşbirliği, inovasyon ve bilgi paylaşımı yoluyla SKA’ların şirketinizin iş stratejisiyle bütünleştirilmesi sürecine ivme kazandırmak.
 • SKA’lara yönelik inovasyon kültürü yaratma ve programın somut çıktılarını küresel çapta sunma imkanı.
 • Çalışan memnuniyetini ve şirketin değerli yetenekleri için mesleki gelişim fırsatlarını artırma imkanı.

 

Bu kapsamda:

– Sürdürülebilirlik ve yıkıcı teknolojiler alanlarında düşünce önderleri ile en güncel konularda, nitelikli ve ilham verici çalışma toplantıları.
– Program kapsamında mentörlük ve liderlik sağlama, inovasyon uzmanlarıyla işbirliği yapma ve en iyi uygulamaları paylaşma imkanı.
– Öncü ve yenilikçi şirketlerin araç, kaynak ve uzmanlığından faydalanma.

 

 • Programa katılım sayesinde küresel ölçüde tanınırlık/bilinirlik kazanmak.

 Program Detayları

UN Global Compact “SDG Innovation” Programı, UN Global Compact üyesi şirketlerde çalışan genç profesyonelleri, yeni ürün ve hizmetler geliştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA), itici bir güç olarak kullanmak üzere harekete geçirir. Her ekip 9 ay süresince, kendi şirketlerine özgü bir sorun üzerinde, hem şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını ileri taşıyan, hem de inovasyonu güçlendirip potansiyel piyasa değerine sahip somut sonuçlar üreten daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak amacıyla çalışır.

 Katılım Şartları

 • UN Global Compact üyesi bir şirkette çalışmak,
 • 35 yaşın altında olmak,
 • İş modeli inovasyonu, sürdürülebilirlik ve yıkıcı teknolojilere ilgi duymak,
 • Program için ayda 5 (beş) saat ayırabilmek.

 Programın Aşamaları

Yenilikçiler

SKA’ları temel alan yenilikçi iş çözümleri geliştirmek ve hayata geçirmek üzere, şirketlerini temsilen programa katılan (35 yaş ve altındaki) girişimci genç profesyonellerdir. Ekipler halinde çalışacak Yenilikçiler, 9 ay sürecek program boyunca kendi şirketlerine özgü bir sorun üzerinde hem şirketin sürdürülebilirlik çabalarını ileri taşıyan, hem de inovasyonu güçlendirip potansiyel piyasa değerine sahip somut sonuçlar üreten daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak amacıyla çalışır. Programa katılım, 9 aylık süre boyunca, 5 inovasyon kampında, toplam 5 günlük yüz yüze toplantılarda hazır bulunmayı gerektirir. Yenilikçilerin buna ek olarak, toplantılar arasında yapılacak online görevler, etkinlikler ve grup çalışmaları ve benzeri ortak çalışmalar için haftada yaklaşık 2-3 saat ayırması beklenir.

Ekip Liderleri

Ekip Lideri, şirketin Yenilikçi ekibinin desteklenmesinden sorumludur ve program sonucunda ortaya çıkan fikir ve çıktıların sunulması ve uygulamaya konulması için ekip ile şirket üst yönetimi arasında köprü görevi görür. Üst yönetimi temsil eden Liderlerin program açısından vazgeçilmez bütünleyici bir rolü vardır. Yenilikçi ekibin çalışmalarının şirket içindeki destekleyicisi olarak Liderler, programda geliştirilen yenilikçi modellerin ve fikirlerin şirketin ihtiyaçları ve stratejileriyle uyumlu olmasını güvence altına alırlar. Liderlerin, 9 aylık program süresince projeleri tartışmak ve onaylamak için Yenilikçi ekiple toplam dört toplantı yapması ve buna ek olarak, Yenilikçi ekibin programın sonuçlarını sunması için üst yönetimle en az bir toplantı ayarlaması gerekir.

Mentörler

Mentörler, şirketlerine özgü sürdürülebilir kalkınma sorunlarını saptama ve bunlara çözümler geliştirme aşamasında ekiplere danışmanlık yaparak ekiplerin fikirlerini ve planlarını şekillendirmelerine yardımcı olur. Mentörler, önce sorunu tanımlama, ardından sürdürülebilir iş ve inovasyon anlayışı ile prototipler üretme ve gerçek bir piyasa değerine sahip geçerli iş çözümleri geliştirme aşamalarında ekipleri destekler. Mentörler fikir aşamasından proje geliştirmeye ve çözümün şirket üst yönetimine sunumuna giden yolda ekiplere rehberlik yaparak kritik bir rol oynar.

 Programın Uygulandığı Ülkeler

Amerika – Azerbaycan – Bangladeş – Birleşik Arap Emirlikleri – Brezilya – Ekvador – Endonezya – Güney Afrika – Gürcistan – İngiltere – İsviçre & Lihtenştayn -Malezya ve Brunei – Meksika – Norveç – Sri Lanka – Türkiye

 Programa Katılan Şirketler

Akbank – Aster – BASF Türk – Biotrend – Doğan Trend Otomotiv – Domino Tekstil – Egemet Ege Metal – Ekol Lojistik – Esas Holding – İş Finansal Kiralama – Logo Yazılım – Migros Ticaret – NETAŞ – Orimpex Tekstil – Ozka Lastik – Penti – Pharmactive İlaç – Sanko Enerji – Şekerbank – Türk Hava Yolları – Yaşar Holding – Zorluteks Tekstil

TAKVİM

Başvuru Süreci:
20 Ekim 2022 – 26 Aralık 2022

Program Dönemi:
Ocak 2023 – Haziran 2023 

SDG Innovation Summit:
Eylül 2023

NOTLAR

 • Programa katılım Türkiye’de ücretsizdir ve
  kontenjanla sınırlıdır.
 • Program hakkında detaylı bilgi için:  info@globalcompactturkiye.org
X