Programa Genel Bakış

“SDG Innovation for Young Professionals” Programı; UN Global Compact üye şirketlerinin liderlik potansiyeli taşıyan genç yeteneklerini, sürdürülebilirlik sorunlarına radikal inovasyon bakış açısıyla pazar değeri de olan bir çözüm üretmeleri için bir araya getiriyor.

Program, UN Global Compact üyesi şirketlerde çalışan genç profesyonelleri, yeni ürün ve hizmetler geliştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA), itici bir güç olarak kullanmak üzere harekete geçirmeyi hedefliyor.  Her ekip program süresince, kendi şirketlerine özgü bir sorun üzerinde, hem şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını ileri taşıyan, hem de inovasyonu güçlendirip potansiyel piyasa değerine sahip somut sonuçlar üreten daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak amacıyla çalışıyor.

Program katılacak genç profesyoneller:

 • Online dersler ve yüz yüze inovasyon kamplarını içeren kapsamlı bir eğitim programına erişim,
 • Akran geri bildirimleri, vaka analizlerigibi bir dizi takım çalışması ve etkileşimli öğrenme
 • Sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin en önde gelen uzmanlarından birebir mentörlük desteği
 • Yurt içindenve dünyadan genç profesyonellerle bağlantılar kurma ve işbirliği yapma imkanına sahip olacaklar.

Programa her şirketi temsilen 2 ila 3 genç profesyonel katılabilecektir.

Program katılımcılarının aşağıda yer alan program aşamalarının hepsini tamamlaması beklenmektedir:

 • Online dersler
 • Impact Hub Istanbul’da gerçekleştirilecek 4 adet İnovasyon Kampı (fiziki)
 • 1 online sunum hazırlık oturumu
 • 1 online mentör geri bildirim oturumu
 • 2 küresel geri bildirim oturumu
 • Mentörlerle düzenli online görüşmeler

 Programın Aşamaları

 Programın Uygulandığı Ülkeler

Almanya- Azerbaycan – Bangladeş- Birleşik Krallık- Brezilya- Çin- Kolombiya- Ekvador-Güney Afrika- Gürcistan- Endonezya- Hollanda- Hindistan- Malezya- Meksika – Sri Lanka – Türkiye

TAKVİM

Başvuru Dönemi:
23 Kasım 2023- 15 Ocak 2024

Program dönemi:
Şubat- Haziran 2024

 Katılım Şartları

 • UN Global Compact üyesi olmak ve UN Global Compact Türkiye Yerel Ağı’nın tüzel kişiliği olan Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği’ne kayıtlı olmak,
 • 35 yaşın altında olmak,
 • İş modeli inovasyonu, sürdürülebilirlik ve yıkıcı teknolojilere ilgi duymak,
 • Program için haftada ortalama 3 saat ayırabilmek.

 Notlar

 • Online dersler ve program materyalleri İngilizce’dir.
 • Programa katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Programa katılım Türkiye’de ücretsizdir.
 • Program hakkında detaylı bilgi için:
  info@globalcompactturkiye.org
X