Sektörler Arasında İşyerinde Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı Çalıştayı

(9 Ağustos 2018, İstanbul) İşyerinde işçi-işveren ilişkilerinin, endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında İşyerinde Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı Çalıştayları’nın ikincisi Global Compact Türkiye işbirliği ile 9 Ağustos tarihinde düzenlendi.

Global Compact Türkiye üyesi şirketlerdeki iyi uygulama örneklerinin diğer şirketlerde de yaygınlaştırılması ve çalışma hayatına ilişkin ilkelerin hayata geçirilmesi amacıyla, Global Compact Türkiye, ILO Türkiye Ofisi ve ÇSGB kurduğu stratejik işbirliği çerçevesinde, Global Compact Türkiye üye şirketlerinin iyi uygulamaları diğer şirketlere aktarılarak ortak bir sinerji yaratılması hedeflendi.

Global Compact Türkiye üye şirketlerini, ILO ve ÇSGB’nin üst düzey temsilcileri ile bir araya getirme fırsatı sunan çalıştayların ikincisi “Sektörler Arasında İşyerinde Sosyal Diyalog Bilgi Paylaşımı Çalıştayı / UN Global Compact’in Çalışma Hayatına İlişkin İlkeleri” başlığı ile 9 Ağustos 2018 tarihinde TÜSİAD Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmalarını ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder gerçekleştirdi. ILO Türkiye Ofisi Sosyal Diyalog ve Politika Yöneticisi Tuba Burcu Şenel, ILO sözleşmeleri bağlamında işyerinde diyalog ve işbirliğini aktardığı kısa bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Türkiye’nin imzacısı olduğu ILO anlaşmalarına değinen Şenel katılımcıların bu konudaki sorularını yanıtlayarak sosyal diyalog hakkında Türkiye’nin taahhüt verdiği konuları katılımcılara aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzmanı Keriman Bayraktar Türk mevzuatı çerçevesinde işyerinde diyalog ve işbirliği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştayın, “İşyerinde Sosyal Diyalog ve UN Global Compact’in Çalışma Hayatına İlişkin İlkeleri Uygulamaları” oturumunda, Boyner Grup Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Direktörü Aysun Sayın şirket stratejisinin tedarikçiler dahil tutulmak üzere sosyal uygunluğun sağlanması, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve şirket içerisinde sosyal entegrasyonun sağlanması konularına odaklanılarak oluşturulduğunun bilgisini verdi. Sayın, konuşmasının devamında şirketin belirlediği stratejiye göre geliştirilen uygulamaları dinleyiciler ile paylaştı. Oturumun devamında, Koç Holding Endüstri İlişkileri ve Proje Müdürü Eriş Aslan, şirket uygulamalarında mavi yaka ve beyaz yaka ayrımının kaldırılarak şirketteki saha çalışanları için geliştirilen şirket içi örnek uygulamaları anlattı. Aslan, bu uygulamaların şirkette yarattığı dönüştürücü etki hakkında dinleyicilere deneyim aktarımında bulundu.

X