Şirket Dışı Kurumlar için

UN Global Compact’in parçası olmak için kar amacı güden bir kurum olma zorunluluğu yoktur. İş dünyası dışındaki kurumlar da UN Global Compact’te üye olarak çalışmalara uzmanlıkları ile destek verebilir, yeni fikirler sunabilir ve işbirlikleri kurarak iş dünyasını destekleyebilir ve harekete geçmek için teşvik edebilirler.

 

Aşağıda akademinin, iş dünyası derneklerinin, şehir ve belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların nasıl katkı sağlayabileceğine ilişkin daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

UN Global Compact’e Başvuru

Katılımcı veya İmzacı kategorisinden UN Global Compact üyesi olmak isteyen her şirketin öncelikle, UN Global Compact’in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 İlke’sine taahhüt edeceğine, 10 İlke’ye ilişkin her sene raporlama yapacağına ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere BM hedeflerini destekleyeceğine ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ithafen bir CEO taahhüt mektubu imzalaması gerekmektedir.

 

Taahhüt mektubunu imzalayan şirketler, UN Global Compact’in websitesindeki online başvuru formunu doldurup CEO taahhüt mektuplarını sisteme yükleyerek başvuru süreçlerini başlatmaktadırlar. UN Global Compact Genel Merkezinde yapılan başvuru değerlendirmesi sonucunda şirketlere üyelik durumlarına ilişkin UN Global Compact Genel Merkezi’nden bir bilgilendirme maili iletilmektedir.

 

Türkiye Kaydı

 

Online başvurunuzun onaylanmasının ardından Türkiye’deki yerel ağa kayıt olmanız gerekmektedir. UN Global Compact’in üyelik şartlarından biri hem UN Global Compact’e hem de UN Global Compact’in ilgili ülkedeki imzacılarının örgütlendiği ağlara, Türkiye’de “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği”ne üye olarak yıllık aidat ödemektir. Üyelik işlemleri için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Şirket Dışındaki Kurumlar için Önerilen Faaliyetler

Akademi

UN Global Compact İlkelerini kurum içi operasyonlarına entegre etmek ve Sorumluluk Bildirimi Raporu (COE) yayımlayarak ilerlemenin iletişimini yapmak;

 

UN Global Compact ve 10 İlkesinin aşağıdaki faaliyetlerden en az biri yoluyla tanıtımını yapmak:

 • UN Global Compact ile ilgili konularda eğitim vermek,
 • UN Global Compact ile ilgili uygulamalı araştırma yürütmek ve düşünce liderliği yapmak;
 • UN Global Compact İlkelerini yaygınlaştırmak;
 • UN Global Compact üye şirketlerine kendi sürdürülebilirlik uygulamalarında ve iletişimlerinde destek vermek;
 • UN Global Compact Yerel Ağı ve/veya Global Compact Ofisinin kapasite gelişimine yönelik destek sağlanmak.

İş Dünyası Dernekleri

 • İletişim ve farkındalık yaratma etkinlikleri ile UN Global Compact’e yeni üye çekmek;
 • Global Compact ilkeleri ve kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili konularda seminer, çalıştay vb. etkinlik ve eğitimler organize etmek;
 • UN Global Compact Çalışma Gruplarında ve platformlarında kurum olarak uzman desteği ve/veya üyelerinin temsiliyetini sağlamak;
 • Üyelerinin, UN Global Compact ile ilgili konularda ortak hareket etmesini sağlamak;

Şehir ve Belediyeler

 • Şehrin veya bölgenin yönetiminde ve sunulan hizmetlerde UN Global Compact’in 10 İlkesini uygulamak ve tanıtmak;
 • Şehre, bölgeye ve/veya içinde yer alan topluluğa yarar sağlayacak şeffaflık barındıran sürdürülebilirlik girişimlerinin hayata geçirilmesinde bölge işletmelerine ve diğer paydaşlara destek sağlamak;
 • Bölgenin çevresel, ekonomik, siyasi ve kültürel sürdürülebilirliğini amaçlayan bütünsel bir sürdürülebilirlik planını oluşturmak;
 • Kamuya açık bir şekilde UN Global Compact’in parçası olunduğunun belirtilmesi ve girişimi belediyenin etki alanında teşvik etmek;
 • Global Compact Yerel Ağının faaliyetlerine katılım sağlamak;
 • UN Global Compact Şehirler Programı (Global Compact Cities Programme) tarafından geliştirilen değerlendirme araçları ve metodolojileri kullanmak ve bu araçlar vesilesiyle bilgi ve yenilikçilik (inovasyon) paylaşımında bulunmak (başlı başına yayınların oluşturulması veya yıllık raporlama formatında da gerçekleştirilebilir).
 • Şehirler Programına “Lider” seviyesinde katılımda bulunmak; veya
 • Şehirler Programına “Yenilikçi” seviyesinde katılımda bulunmak (bölgede veya şehirde birden fazla yıl sürecek bir projeyi başlatarak kompleks veya görünürde çözülmesi mümkün olmayan bir soruna iş dünyası, sivil toplum ve kamu ile birlikte müdahale etmek).

Sivil Toplum Kuruluşları

 • UN Global Compact Yerel Ağının etkinliklerine katılmak;
 • Kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili ortaklık faaliyetleri önermek ve/veya mevcut projelere katılmak;
 • Şirketlerin UN Global Compact ile ilgili çalışmalara katılımını sağlamak;
 • Global Compact platformlarına ve çalışma gruplarına dahil olmak ve/veya bunları desteklemek,
 • İlerleme Bildirimi Raporları hakkında şirketlerle görüş paylaşmak;
 • UN Global Compact’in uluslararası ve ulusal faaliyetlerine katılmak.

Sendikalar

 • UN Global Compact üyesi şirketler ve STK’larla diyalog kurmak;
 • Global Compact Yerel Ağına katılmak;
 • Sürdürülebilirlik konularında şirket performanslarını ve haklarını gözden geçirmek.

UN Global Compact Şirket Dışı Kurumlar için Başvuru Rehberi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

UN Global Compact şirket dışı kurumlar için hazırlanan taahhüt mektubunun Türkçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

UN Global Compact şirket dışı kurumlar için hazırlanan taahhüt mektubunun İngilizce örneğin buradan ulaşabilirsiniz.

UN Global Compact websitesindeki başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

X