Şirketler için İlerleme Bildirimi Raporu

Şirketler için İlerleme Bildirimi Raporu (Communication on Progress-COP)

Her sene COP hazırlamak şirketinizin UN Global Compact’te olan taahhüdünüzün teminatını oluşturmakta ve paydaşlarınıza çok değerli bir bilgi sunmaktadır. Esnek yapıda olan COP’ler aşağıda bulacağınız üç temel kriteri içerdiği sürece istenilen dilde hazırlanabilmektedir. UN Global Compact Küresel Raporlama Girişimi (GRI) gibi girişimler ile de işbirliği yaparak mevcut standartların birbiri ile uyumunu sağlamaktadır.

 

COP’ler, üyelerin raporlarını yayımlamalarından itibaren, UN Global Compact’in websitesinde, kamuoyuna açık olarak yer almaktadırlar. COP raporlaması şirketin 10 İlke’ye ve UN Global Compact’e olan taahhüdünü açıkça gösterirken yayımlanan COP sayısı ve hazırlanan COP’lerin kalitesi şirketin yatırımcılar, sivil toplum, hükümet ve tüketici nezdinde itibarını konumlandırmaktadır. COP’ler, şirketler ile ilgili bilgi sunarak paydaşların bilinçli tercihler yapmasına katkıda bulunmaktadır. Paydaş denetimi bu sebeple şeffaflığın temelini oluşturmaktadır.

Buradaki link üzerinden herhangi bir UN Global Compact üyesinin COP’sine ulaşabilirsiniz.

Bir COP’nin içermesi gereken üç temel kriter şunlardır: 

(1) Kurumun UN Global Compact’e süregelen destek beyanını ve UN Global Compact İlkeleri’ne yönelik devam etmekte olan bağlılığını ifade eden en üst yönetici kişi (CEO) tarafından imzalı bir yazı. Bu yazı, UN Global Compact’e sunduğumuz ilk taahhüt mektubundan farklı olacak ve her sene yenilenecektir.

 

(2) UN Global Compact İlkeleri’ne denk gelen her dört konu alanında (insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele) şirketin uyguladığı (veya uygulamayı planladığı) somut eylemlerin (örn. ilgili politikaların, prosedürlerin ve faaliyetlerin) açıklaması.

 

(3) Bu eylemlerin sonuçlarının ölçümleri (örn. hedeflerin ve önceden belirlenen başarı ölçütlerinin hangi seviyede gerçekleştirildiğinin belirtilmesi, bu sonuçların niteliksel veya niceliksel olarak açıklanması).

COP politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

COP’yi yüklemenizde size destek olacak rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

COP Ek Süre talebinde bulunmak için size destek olacak rehbere buradan ulaşabilirsiniz. 

X