Şirketler İçin

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact, şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarına, onların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği kaynak ve araçlar ile destek vermektedir. UN Global Compact üyesi olmak isteyen şirketler, Katılımcı veya İmzacı kategorisinden birini seçerek UN Global Compact’te yer alabilmektedir.

 

Katılımcı kategorisi kurumsal sürdürülebilirlik alanında belli bir yol almış, halihazırda raporlama yapan ve daha fazla ilerleme kaydetmek isteyen şirketlere yönelik olmakla ile birlikte, İmzacı kategorisi daha çok sürdürülebilirlik yolculuğuna yeni başlamış şirketler için geliştirilmiştir.

Katılımcı Üyelik

Katılımcılar küresel düzeyde ve ait oldukları ulusal veya bölgesel düzeyde UN Global Compact girişimine aktif olarak katılır.  Katılımcı olmak şirketlere şunları sağlar:

 

 • UN Global Compact Akademisi’ne tam erişim.
 • Navigator (şirket öz değerlendirme) dijital aracına tam erişim.
 • UN Global Compact kütüphanesine tam erişim.
 • Küresel kaynaklara ve etkinliklere tam erişim.
 • Kendi ülkesine özgü kaynaklara ve etkinliklere tam erişim.
 • UN Global Compact dijital platform ve araçlarına tam erişim.
 • Ülkesindeki veya bölgesindeki Global Compact Yerel Ağına tam katılım fırsatları.

 

Katılımcı kategorisi bu alandaki öncüler için olduğu kadar, sürdürülebilirlik çabalarına ivme katmak ve küresel düzeyde etki yaratmak isteyen öğrenmeye açık kurumlar için de uygun seçenektir.  Katılımcı olarak faaliyetlerini sürdürmek için her ölçekten işletmenin yıllık brüt satışlarına/gelirine göre belirlenen bir yıllık parasal katkı yapması gerekmektedir.

İmzacı Üyelik

İmzacılar ulusal ya da bölgesel düzeyde UN Global Compact girişimine aktif olarak katılır. İmzacı olmak şirketlere şunları sağlar:

 

 • Kendi ülkesine özgü kaynaklara ve etkinliklere tam erişim.
 • Navigator dijital aracına kısıtlı erişim.
 • UN Global Compact kütüphanesine tam erişim
 • Kendi ülkesine özgü kaynaklara ve etkinliklere tam erişim.
 • Ülkesindeki veya bölgesindeki Global Compact Yerel Ağına tam katılım fırsatları.

 

İmzacı olmak için 50 milyon ABD Doları tutarının üzerinde gelire sahip olan işletmelerin yıllık brüt satışlarına/gelirine göre belirlenen bir yıllık parasal katkı yapması gereklidir. Yıllık brüt satışları/geliri 50 milyon ABD Doları tutarının altında olan şirketlerden, ancak ülkelerindeki Yerel Ağa tam katılımı tercih ederlerse bir parasal katkı yapmaları beklenmektedir.

UN Global Compact’e Başvuru

Katılımcı veya İmzacı kategorisinden UN Global Compact üyesi olmak isteyen her şirketin öncelikle, UN Global Compact’in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 İlke’sine taahhüt edeceğine, 10 İlke’ye ilişkin her sene raporlama yapacağına ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere BM hedeflerini destekleyeceğine ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ithafen bir CEO taahhüt mektubu imzalaması gerekmektedir.

 

Taahhüt mektubunu imzalayan şirketler, UN Global Compact’in websitesindeki online başvuru formunu doldurup CEO taahhüt mektuplarını sisteme yükleyerek başvuru süreçlerini başlatmaktadırlar. UN Global Compact Genel Merkezinde yapılan başvuru değerlendirmesi sonucunda şirketlere üyelik durumlarına ilişkin UN Global Compact Genel Merkezi’nden bir bilgilendirme maili iletilmektedir.

UN Global Compact Şirket Başvuru Rehberi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği: Sürekli İyileştirme için Pratik Rehber’ine buradan ulaşabilirsiniz.

UN Global Compact CEO taahhüt mektubu Türkçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

UN Global Compact CEO taahhüt mektubu İngilizce örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

UN Global Compact websitesindeki başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. 

UN Global Compact 2021 aidat tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

X