Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans

Sürdürülebilirlik anlayışının ve uygulamalarının finans sektöründe geliştirilmesi yalnızca bu sektör değil bütün sektörler için dönüştürücü bir potansiyele sahiptir. Finansman sağlayan bu kurumların kredilendirme süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkelerini gözetmeleri hem bankaların risklerini daha iyi yönetmelerine yaramakta hem de sürdürülebilir kalkınmaya yapılan yatırımları artırmaktadır.

 

2013 yılında kurulan Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu Türkiye finans sektöründe sürdürülebilirlik olgusunu yaymak ve kredilendirme politikalarına uluslararası iyi uygulamalar ile uyumlu standartlar getirerek sürdürülebilirlik ölçütlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunulan finansal araç ve ürünlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma odaklı işbirliklerin artırılması öncelik verilen konular arasında yer almaktadır.

 

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda Çalışma Grubu, uluslararası gündem ve uygulamaları yakından takip ederek sürdürülebilirlik için standartlar belirlemekte ve bu standartları sürekli olarak güncellemektedir. Grup ayrıca, bu standartların yaygınlaştırılması ve hem sektör hem de kamuoyunda bu konuda farkındalığın artırılması için faaliyetlerde bulunmakta, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması için yurt içi ve yurtdışı toplantılar organize etmekte ve eğitimler düzenlemektedir.

 Kendini Değerlendir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu kaynak ve araçlarla sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edin, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirin:

 

Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu Yurt Dışı Deneyim Paylaşımı Toplantıları

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık Çalışma Grubu uluslararası sürdürülebilirlik gündemini takip etmekte ve UN Global Compact’in 70+ Yerel Ağları ile işbirlikleri kurmaktadır. Çalışma grubu kurulduğu yıldan beri sektörde sürdürülebilirlik alanında öncü olan uluslararası şirketler ile birlikte bilgi ve deneyim paylaşımı toplantıları düzenlemektedir.

 

SKH Tahvilleri & Kurumsal Finansman: Ana Akım Yatırımlar için bir Yol Haritası

Rapor, SKH tahvillerinin ve SKH’lere yönelik kurumsal finansman uygulamalarının büyük varlık sınıflarından yararlanması ve gelişmekte olan pazarlardaki finansman sorunlarına yardımcı olması için bir yol haritası sunuyor. Rapor, aynı zamanda, kurumsal yatırımcıları SKH’lere daha fazla sermaye ayırmaya ve devlet tahvilinden kurumsal tahvillere kadar SKH’leri destekleyen tüm yatırımlara talebi artırmaya davet ediyor. Rapora Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu Başkanı Türkiye Garanti Bankası da katkıda bulunmuştur.

 

SKH Raporlamalarında Yatırımcıların Beklentilerini Karşılamak

Rapor, kurumsal raporlarında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yer veren şirketlerin yatırımcıları nasıl daha iyi bilgilendirebileceğine ilişkin tavsiyeleri içermektedir. SKH raporlaması yatırımcıların karar alma süreçlerinde daha iyi bilgilendirilmesini sağlayarak Küresel Hedefler’e yapılan yatırımları teşvik etmektedir.

 

UN Global Compact Kütüphanesi için tıklayınız.

 

Akademi oturumları için tıklayınız.

 Harekete Geç

Küresel sorunlar küresel işbirliklerini gerektirir. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact ve onun yerel ağı olan Global Compact Türkiye’nin küresel ve kapsayıcı platformundan yararlanın, daha yaşanabilir bir dünya için siz de harekete geçin!

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni İmzala! 

 

2017 yılında, UN Global Compact üyesi yedi banka, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne imza atmıştır. Bildirge ile imzacı bankalar 50 milyon ABD Doları ve üzerindeki yatırımlardaki kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal riskleri değerlendirme süreçlerine alacaklarını beyan etmiştir. Bildirge’nin 6. Maddesi çerçevesinde imzacı bankalar her sene Bildirge’yi güncelleyeceklerini taahhüt etmektedir.

 

Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne imza atan bankalar:

  • Akbank,
  • ING Bank,
  • Şekerbank,
  • Türkiye Garanti Bankası,
  • Türkiye İş Bankası,
  • TSKB,
  • Yapı Kredi Bankası

Global Compact Türkiye öncülüğünde hazırlanan bildirge ayrıca 2018 Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’da (High Level Political Forum) tanıtılan raporda iyi uygulama örneği olarak yerini aldı.

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne buradan  ulaşabilirsiniz.

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin İngilizcesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi hakkında daha fazla bilgi için bizimle ile iletişime geçiniz. 

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubuna katılmak için bizimle iletişime geçiniz. 

 Haber & Etkinlik