Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanan bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etti. Tüm milletlere yönelik ve kimseyi geride bırakmayacak şekilde düzenlenen “2030 Gündemi”nin temelinde arzuladığımız dünyayı açık bir şekilde tanımlayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKAler) bulunmaktadır. Farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkelere yönelik oluşturulan SKA’ler her ne kadar hükümetler için uygulanabilir hedefler olarak kurgulanmış olsalar da bu hedeflerden her birinin başarıya ulaşmasında sorumlu iş dünyası uygulamaları, yeni iş yapış şekilleri, yatırım, yenilikçilik, teknoloji ve işbirliği aracılığıyla iş dünyası kilit bir rol oynamaktadır.

 

SKA’ler Ne Anlama Geliyor?

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’ler) farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel hedeften oluşan bir eylem çağrısıdır. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak ve küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030’da tamamlanacak bir yol haritası ortaya koymaktadır.

 

SKA’ler, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilip 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hükümetler tarafından 2001 yılında kabul edilip Aralık 2015 tarihinde geçerliliğini yitiren Binyıl Kalkınma Hedeflerini takiben ve bu hedefler üzerine inşa edilmiştir.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için hedeflerin üzerine tıklayınız.

SKA Gündeminin Gerçekleştirilmesinde İş Dünyasının Rolü Nedir?

 

SKA’lerin ölçeği ve kapsamı çok geniş olsa da iş dünyasının hedeflerin gerçekleşmesini destekleyebileceği alanlar bulunmaktadır. UN Global Compact’in, hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak iş dünyasından beklentisi, sorumlu iş yapış şekillerine bağlı kalması, yenilikçilik ve işbirliği ruhunu devam ettirerek toplumsal sorunlara çözüm bulmak için fırsatlar yaratmasıdır.

 

Gelecek dönemde iş modellerini ve sistemlerini dönüştürmek amacıyla iş dünyasında bütüncül yaklaşımlar ve değerler büyük bir rol oynayacaktır. SKA’lere yönelik harekete geçmek ve ilerletmek isteyen şirketler öncelikle sorumlu iş modelleri geliştirerek sürdürülebilir yolculuklarına başlamalıdır. İş dünyası UN Global Compact’ın 10 İlkesini geniş ölçüde strateji ve operasyonlara dahil etmeli ve bir alanda geliştirilen iyi uygulamaların veya yenilikçiliğin diğer bir alanda yaratılan zararı telafi edemeyeceğinin farkına varmalıdır. Buna ek olarak iklim, su ve gıda krizlerinin yanı sıra yoksulluk, çatışma ve eşitsizlik gibi küresel sorunların iş dünyasının sunabileceği çözümlere ihtiyacı olduğunun da farkında olmalıdır.

 

SKA’ler yoksulluk ve eşitsizlikten iklim değişikliğine kadar iş dünyasının odağına giren geniş bir alanı kapsamaktadır. SKA gündemi ile etkileşim halinde olan iş dünyası küresel öncelikleri anlayıp stratejilerini küresel önceliklerle ilişkilendirebilmektedir.

 

SKA’lere Ulaşmak İş Dünyası Açısından Nasıl Fırsatlar Yaratır?

 

SKA’leri anlayıp, bu hedefleri iş dünyası uygulamaları ile bütünleştirmek iş dünyasına önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan bazıları:

 

(1) Yeni iş fırsatları yaratır

SKA’ler küresel, kamusal ve özel yatırımları kendi temsil ettikleri sorunları çözmeye yönlendirmektedir. Bu şekilde, yenilikçi çözümler ve dönüştürücü değişiklikler sunabilen şirketler için yeni iş ve pazar fırsatları yaratmaktadır.

 

(2) Kurumsal sürdürülebilirliğin değerini artırır

Kurumsal sürdürülebilirliğin iş dünyası için yarattığı katkı hâlihazırda açıkça ortaya konmuş olsa da, SKA’ler sürdürülebilirlik için ekonomik teşviklerin güçlendirilmesine katkıda bulunabilmektedir.

 

(3) Paydaş işbirliklerini güçlendirir ve mevzuat değişikliklerinin takip edilmesini sağlar

SKA’ler paydaşların sürdürülebilirlik beklentilerinin yanı sıra uluslararası, ulusal ve bölgesel ölçekte üretilen politikaları da içinde barındırmaktadırlar. Stratejilerinde önceliklerini SKA’ler ile uyumlu hale getirmiş şirketler müşterileri, çalışanları, sivil toplum ve diğer paydaşlarla olan ilişkilerini güçlendirmektedirler.

 

(4) Toplumları ve piyasaları dengede tutar

Uyumun olmadığı toplumlarda iş dünyası da başarısını sürdürememektedir. SKA’ler ile uyumlu gerçekleştirilen yatırımlar; kural bazlı piyasaların, şeffaf finans sistemlerinin, iyi yönetilen ve yolsuzluğun engellendiği kurumların devamlılığına katkı sağlayarak iş dünyasının başarısını desteklemektedir.

 

(5) Dil ve amaç ortaklığı yaratır

SKA’ler, etki ve performans odaklı daha etkili bir iletişim kurmak amacıyla iş dünyasının paydaşlarıyla ortak bir çerçeve ve dil belirlemesine destek olmaktadır. SKA’ler, paydaşları bir araya getirerek dünyanın en kısa zamanda çözüme ulaşması gereken toplumsal sorunlarının ele alınmasına yardımcı olmaktadır.

(Kaynak: SKA Pusulası)

 

Nereden Başlamalısınız?

 

Sürdürülebilirlik yolculuğunuza en önemli araçlardan birisi SKA Pusulası ile başlayabilirsiniz.

 

Dünyanın en geniş sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağı’na katılarak Global Compact Türkiye faaliyetlerine dahil olabilir, UN Global Compact tarafından geliştirilen kaynaklar ve desteğe ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

X