Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Şirketler tedarik zinciri sürdürülebilirliğini gündemlerine alarak tedarik zincirlerini şirketlerinin değer zincirinin bir parçası olarak tanırlarsa, tedarik zincirlerinde bir dönüşüm gerçekleştirerek kar topu etkisiyle geniş ölçekte bir etki yaratabilirler. Özellikle sürdürülebilirlik alanında öncü şirketlerin bu vizyonlarını ve deneyimlerini tedarik zincirlerine aktararak, insan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında onlara yol gösterici olmaları büyük önem taşımaktadır.

 

UN Global Compact, üye şirketlerini yönetimlerinin en yüksek seviyesinden başlayarak tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliği bir öncelik olarak gündemlerine alarak yaymaları için cesaretlendirmekte ve desteklemektedir.

 

2013 yılında kurulan Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu firmaların tedarik zincirleri sürdürülebilirliğine ilişkin farkındalığını artırmak, ihtiyaç duyacakları kaynaklara erişimini sağlamak, karşılaşılan ortak zorluklar ve üretilen çözümlerle ilgili şirketleri bilgilendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Çalışma Grubu bu amaçları doğrultusunda kılavuzlar, eğitimler, referans dokümanları gibi araçlar geliştirmeyi, küresel ölçekte geliştirilen araçları tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı, Çalışma Grubu üyelerinin deneyimlerinden faydalanarak en iyi uygulamaları tespit etmeyi ve yaygınlaştırmayı ve bu kapsamda tüm paydaşlarla işbirliği yapmayı hedeflemektedir.

 Kendini Değerlendir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu araçlarla kendinizi değerlendirerek sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmek için odaklanmanız gereken alanları keşfedin:

 

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Öz-değerlendirme ve Öğrenme Aracı

UN Global Compact’in şirketlerin tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusunda temel kavramları öğrenmeleri, yaklaşımlarını değerlendirmeleri, gelişim alanlarını saptamaları, durum tespiti yapmaları ve bu alanda geliştirilen iyi uygulamaları öğrenmeleri amacıyla geliştirilen bir araçtır.

 Kendini Geliştir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu kaynak ve araçlarla sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edin, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirin:

 

Sustainable Supply Chains: Resources&Practices

UN Global Compact’in, tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusunda bilgi sahibi olmak isteyen ve kendisini geliştirmeyi hedef koyan şirketlere yönelik olarak geliştirdiği, tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusunda kaynakların, inisiyatiflerin, kurumsal uygulamaların paylaşıldığı bir öğrenme platformudur.

 

Supply Chain Sustainability: A Practical Guide for Continuous Improvement

Global Compact üye şirketlerinin 10 İlkeyi nasıl tedarik zincirlerinde uygulayacaklarına ve sürdürülebilirliği nasıl satın alma stratejilerine dahil edebileceklerine dair açıklamalar sunan bir UN Global Compact yayınıdır. 2015 yılında güncel trendlerin, değişen standartların ve yeni inisiyatiflerin dahil edilebilmesi amacıyla güncellenerek raporun ikinci basımı yapılmıştır.

 

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği: Sürekli İyileştirme için Pratik Rehber

Supply Chain Sustainability: A Practical Guide for Continuous Improvement raporunun Global Compact Türkiye tarafından çevirisi yapılan Türkçe tercümesidir.

 

A Guide to Traceability: A Practical Approach to Advance Sustainability in Global Supply Chains

Tedarik zincirlerinde izlenebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla şirketlere yönelik uygulamaları içeren rehber UN Global Compact tarafından izlenebilirlik modellerini ve iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Fighting Corruption in the Supply Chain: A Guide for Customers and Suppliers

Şirketlerin tedarik zincirlerinde yolsuzluk ve yolsuzluktan doğan risklerle mücadele edebilmeleri amacıyla tedarikçilere ve müşterilere yönelik olarak UN Global Compact tarafından geliştirilmiştir.

 

UN Global Compact kütüphanesi için tıklayınız.

 

UN Global Compact Akademi oturumları için tıklayınız.

 Harekete Geç

Küresel sorunlar küresel işbirliklerini gerektirir. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact ve onun yerel ağı olan Global Compact Türkiye’nin küresel ve kapsayıcı platformundan yararlanın, daha yaşanabilir bir dünya için siz de harekete geçin!

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubuna katılmak için bizimle iletişime geçiniz. 

 Haber & Etkinlik