“Sürdürülebilirlik sorun ise, sorun çözmek para kazandırıyor”

(5 Mayıs 2015, İstanbul) Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğiyle hayata geçirilen “III. Sürdürülebilir Finans Forumu” 5 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Forumun bu yılki oturumlarında, Kyoto sonrası iklim stratejileri, su kaynakları kullanımının güncel durumu ve bu alandaki çevresel, ekonomik, sosyal fırsatlar, finans piyasasında kurumsal yönetişim, sürdürülebilirlik derecelendirmesi gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliği ile düzenlenen III. Sürdürülebilir Finans Forumu 5 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim Merkezi (CCG) ev sahipliğinde, Garanti Bankası ve Şekerbank’ın ana sponsorluğunda ve TSKB’nin desteğiyle gerçekleştirilen Forum’da, yerli ve yabancı uzmanlar, finansın değişik alanlarında sürdürülebilirlik temasını masaya yatırdılar.

Kısa vadecilikle mücadele sürdürülebilirliği getiriyor

Forum’un hoş geldiniz konuşmasını Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim Merkezi (CCG) Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray yaparken, açılış konuşmalarını SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dildar Edin, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ve BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Başkan Yardımcısı Yuki Yasui yaptı. Prof. Dr. Vedat Akgiray konuşmasında, CCG olarak “kısa vadecilik ile mücadele” ettiklerini vurguladı. Kısa vadeciliğin, uzun vadede finansal, çevresel, toplumsal ve ekonomik kayıplara yol açtığını belirterek, bu mücadelenin sürdürülebilir ve duyarlılığı olan yatırım politikası ile örtüştüğünü dile getirdi.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dildar Edin, konuşmasında iş dünyasının sürdürülebilirlik alanındaki riskleri ve fırsatları yönetmek için adımlarını sıklaştırdığını vurguladı: “SKD olarak 10 yılı aşkın süredir, sürdürülebilir kalkınma kavramını iş dünyasında yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte özel sektörün, sürdürülebilirlik alanındaki riskleri ve fırsatları yönetmek için adımlarını son yıllarda sıklaştırdığına tanık olduk. Örneğin, SKD olarak şu anda Türkiye’de 350 bin kişiye istihdam sağlayan, içlerinde bankacılık ve sigorta sektörü oyuncularının da bulunduğu 46 kurumsal üyemiz var. Bu firmaların çoğu, Birleşmiş Milletler’in çeşitli sürdürülebilirlik inisiyatifleri nezdinde, insan haklarından çevrenin korunmasına kadar birçok konuda taahhüt vermiş kurumlar. Bu nedenle gerek uluslararası gerekse yerel düzeyde rekabette geri kalmamak ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak için topyekün harekete geçmek zorundayız.”

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, sürdürülebilirlik çalışmalarının aynı zamanda bir risk yönetim aracı olduğunun fark edilmesiyle birlikte Türkiye’de şirketlerin konuya ilgisinin arttığını belirtti. Global Compact olarak izledikleri ‘Doğal Paydaşlarla Çarpan Etkili İşbirlikleri’ stratejisiyle UN Global Compact’in toplumda geniş kesimlere ulaştırdıklarını ve şirketlere sürdürülebilirlik çalışmalarıyla nasıl katma değer yaratabilecekleri konusunda yardımcı olduklarını kaydetti. BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Başkan Yardımcısı Yuki Yasui ise sürdürülebilirliğin finansmanı için özel sektör ve kamu arasındaki işbirliğinin artması gerektiğini dile getirdi.

Kyoto sonrası iklim stratejileri ne olacak?

Forumun ilk panelinde Kyoto sonrası iklim stratejileri “İklim değişikliği: Ne beklenmeli?” başlıklı oturumda ele alındı. Paris’te 7-8 Aralık’ta düzenlenecek 21. Taraflar Buluşması’nın (COP 21) ve Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler tarafından duyurulacak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin tartışıldığı panele konuşmacı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Şube Müdürü Gürcan Seçgel, İstanbul Bilgi Üniversitesi İklim Müzakereleri Danışmanı Dr. Nilüfer Oral, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Nurşen Numanoğlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet katıldı. Panelistler, Paris’teki İklim Konferansı’nda ortaya konacak anlaşmanın; tüm katılımcı ülkelere hitap eden, ABD’nin Çin’in içinde olduğu, net sinyaller veren, gerçekçi, şeffaf ve uygulanabilir eylemler öneren, karbon azaltımıyla ilgili bir perspektif ortaya koyan, bağlayıcı, esnek ve uyarlanabilir nitelikte olması gereğine dikkat çektiler.

Su, iklim değişikliğinin en önemli unsuru

Suyun güncel durumunun, çevresel, sosyal ve ekonomik fırsatlar ele alınarak tartışıldığı “Su: Sosyal ve Çevresel Fırsatlar” başlıklı panelde, kaliteli suyun ana kullanıcısı olarak tarımın, suyun verimli kullanımı konusunda barındırdığı fırsatlar konuşuldu. Panele Şekerbank Perakende Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, EkoRE CEO’su Serhan Süzer, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetişim Forumu CDP Türkiye Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Teknik Sorumlusu Aslıhan Denge Akbaş konuşmacı olarak katıldı. Panelde, su olmadan gıda güvenliğinden bahsedilemeyeceğinin altı çizilerek, su ve sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma arasındaki ilişkiye değinildi. 2050’ye gelindiğinde su kıtlığı nedeniyle 68 trilyon dolar civarında bir ekonomik kayıp olacağı vurgulandı. Bu ekonomik kaybın etkilerinin azaltılması için aile çiftçiliğinin desteklenmesi, tarımda verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek güneş enerjisi santralleri, damlama sulama sistemleri gibi altyapı modernizasyonu için çiftçiye ihtiyaçları ve koşulları doğrultusunda teşvik ve kredi olanakları sağlanması uygulanabilir çözümler olarak önerildi.

Isaksson: “Bakış açısını uzatırsak yatırım yapılması gereken alanları görebiliriz”

Forumun ana konuşmacısı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Kurumsal İşler Başkanı Mats Isaksson “Günümüz Finans Piyasasında Kurumsal Yönetişim” başlıklı bir konuşma yaptı. Finans ekosisteminin tüm dünyada adım adım değiştiğini söyleyen Isaksson, 2008 küresel krizinden sonra yaşanan gelişmeleri ve oluşan trendleri anlattı. Isaksson ayrıca, aracıların artmasıyla birlikte daha karmaşıklaşan finansal sistemde hakim hale gelen kısa vadeli bakış açısı uzatılırsa yatırım yapılması gereken alanların görülebileceğini ekledi.

BİST ve finans sektörü temsilcilerini bir araya getiren “Finans Sektöründe Sürdürülebilirliğin Anaakım Hale Gelmesi için Araçlar ve Girişimler” panelinde son gelişmeler uzun vadecilik ve şeffaflık perspektifinden tartışıldı. Panelistler Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Yöneticisi Derya Özet Yalgı, TSKB Mühendislik Müdürü Hülya Kurt ve Responsible Investment Banking Editörü Karen Wendt sürdürülebilirliğin sağladığı faydalara ilişkin iyi uygulama örneklerinin diğer şirketlere duyurulmasının ve basına iletişiminin yapılmasının önemini vurguladılar. Panelde öne çıkan konular arasında sürdürülebilirlik endeksi, raporlama, çevresel risk ölçümü, ISO standartları ile desteklenen yönetim sistemleri ve karbon yönetimi yer aldı.

Forum kapanışında Türkiye’de UN Global Compact imzacısı bankaların temsilcileri sahneye davet edilerek UN Global Compact’in kurumları için anlamı ve kazanımlarından bahsettiler. Risk yönetiminden sektör çapında ortak çalışmalara kadar UN Global Compact’in sağladığı çalışma zeminlerinden bahseden temsilciler bankacılık ve finans sektörü başta olmak üzere Türkiye’nin bütün sektörlerine UN Global Compact’i imzalamak için çağrıda bulundular.

Fotoğraf Albümü

X