TARGET GENDER EQUALITY (HEDEF TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ) PROGRAMI BAŞLADI

(24 Temmuz 2020) UN Global Compact’in küresel çapta başlattığı Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Programı Başlangıç Toplantısı programa dahil olan 16 şirketten temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Başlangıç Toplantısı’nda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Eşbaşkanları Dr. Erdal Karamercan ve Prof. Melsa Ararat birer açılış konuşması yaptı. Karamercan konuşmasında, kadınların üst yönetimdeki varlığının iş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan katkısını vurguladı. Erdal Karamercan, eşitsizliklerin üstesinden gelmek için iş dünyasının etkisinin ve sorumluluğunun altını çizdi. Karamercan, şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerini yerine getirmesi için iddialı ve somut hedefler belirlemesi gerektiğini söyledi. Prof. Melsa Ararat ise UN Global Compact Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen Target Gender Equality oturumunun çıktılarını katılımcılarla paylaştı. Ararat, gündemde tartışılan İstanbul Sözleşmesi’nin çıkış noktası, amacı ve tarafları hakkında bilgi verdi. Ararat, tüm şirketleri İstanbul Sözleşmesi’ne desteklerini açıklamaya çağırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele 2030 Gündemi’nin yakalanabilmesi mevcut durumun iyi tahlil edilmesi, hedeflerin koyulması ve hedeflere yönelik atılan adımların raporlanması gerektiğini vurguladı. UN Global Compact’in başlattığı Küresel Etki İnisiyatifleri’nin de tam da bu yolculukta şirketlere destek olmak amacıyla kurgulandığını belirtti. Program Yürütücüsü Cihan Koral ise katılımcılarla süreç ve program beklentileriyle ilgili detayları paylaşarak onların sorularını yanıtladı.

Target Gender Equality programına katılan şirketler, WEPs Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Analizi Aracı’nı tamamlayarak şirketlerine özel hedefler belirleyerek Eylem Planı hazırlayacaklar.

Program hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

X