Target Gender Equality Programı I. Atölye Çalışması Gerçekleşti

İş dünyasında kadınların temsilini ve liderliğini artırmak için UN Global Compact’in üçüncü kez hayata geçirdiği Target Gender Equality(Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programının üçüncü dönemi Türkiye’de devam ediyor. 54 ülkede eş zamanlı yürütülen Program ile Global Compact Türkiye, katılımcı şirketlerin üst yönetimde kadın sayılarını artıracak hedefler belirlemesine ve bunlara ulaşmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Program, şirketlere özel performans analizi, kapasite geliştirme atölyeleri, birbirinden öğrenme ve çok paydaşlı diyalog ortamları da sunuyor.

Türkiye’den 27 şirketin yer aldığı programın 1. Atölye Çalışması Cihan Koral’ın kolaylaştırıcılığında 15 Eylül’de gerçekleşti. Atölye, WEPs aracı sonuçlarının değerlendirmesiyle başladı. Ardından katılımcılar, iş dünyasında ve liderlik kademelerinde kadın temsilini; çeşitlilik ve kapsayıcılık bakış açısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini ve hedef belirlemenin önemini tartıştılar. Vaka analizleri ve grup tartışmalarıyla deneyimlerini paylaştılar. Şimdi şirketlerine özel iddialı ve gerçekçi hedefler belirleyerek “Eylem Planlarını” oluşturmaya başlayacaklar.

2. Atölye Çalışması Kasım’da gerçekleşecek.

X