Programa Genel Bakış

Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), şirketlerin 5.5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine katkı sağlamasına yardımcı olurken aynı zamanda iş dünyasında başarı ve sürdürülebilirliği güçlendiren bir hızlandırma programıdır.

 

Target Gender Equality, çeşitli araçlarla desteklenen performans analizi, kapasite geliştirme atölye çalışmaları, akran çalışmaları ve öğrenme fırsatları ve ülke düzeyinde paydaşlar arası diyalog aracılığıyla; yönetim kademelerindeki kadın lider sayısından, kadın işletme sahiplerinin şirket harcamalarından aldığı paya kadar bir dizi alanda, iş dünyasını, kadınların temsili ve liderliği için iddialı kurumsal hedefler belirlemeye ve bu hedeflere ulaşmak üzere harekete geçmeye davet ediyor.

 Programın Aşamaları

Program, aşağıdaki aşamalara ek olarak katılımı zorunlu olmayan bölgesel ve küresel etkinliklerle desteklenecektir. Programın ilk toplantıları dijital olarak gerçekleşecektir. Yılın ikinci yarısındaki toplantılar için sekretarya ayrıca bilgi verecektir.

  • Kadının Güçlenmesi Prensipleri Cinsiyet Uçurumu Analizi Aracının tamamlanması ve toplu sonuçlarının değerlendirilmesi
  • UN Global Compact Akademi oturumları
  • Üç kapasite geliştirme atölyesi
  • ○ Hedef Belirleme ve Sorun Tanımlama
  • ○ Başarı Stratejileri
  • ○ İlerleme İletişimi ve Ölçümü
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda deneyim paylaşımı ve işbirliği imkanı sunan Üst Düzey Paydaş Diyaloğu toplantıları
  • Katılımcıların kazanımlarını, şirketlerine uyarlamalarını destekleyecek Aksiyon Planı Kılavuzu’nun tamamlanması
  • UN Global Compact Akademisi’nin sunduğu oturumlara katılım.

 Programın Faydaları

Programa katılan şirketler aşağıdaki imkanlardan faydalanacaktır:

 • Uzmanların desteği ve WEPs (Women’s Empowerment Principles- Kadının Güçlenmesi Prensipleri) Cinsiyet Uçurumu Analizi Aracı ile şirketinizin hâlihazırdaki toplumsal cinsiyet eşitliği performansını tespit etme ve karşılaştırma
 • Şirketinizde her düzeyde kadınların temsili ve liderliğinin artırılması amacıyla iddialı ve gerçekçi hedefler belirleme
 • Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli aksiyon planının oluşmasını sağlayacak öğrenim platformlarına katılım
 • Türkiye’deki şirketlere özel hızlandırılmış öğrenme imkânlarından yararlanma
 • BM Ajansları, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki uzmanlar ve bu alanda liderlik eden kişi ve kurumlarla network oluşturma ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki zorlu engelleri birlikte aşma
 • Şirketinizin toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine bağlılığı ve bu ilke temelinde harekete geçme kararlılığını çalışanlarınıza, yatırımcılarınıza ve diğer paydaşlarınıza kanıtlama imkanı
 • Katılımcılara özel «Target Gender Equality LinkedIn Grubu» ile farklı bölgelerden çalışanların bulunduğu ağa dahil olma
 • Şirketinizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sunan kadın liderleri öne çıkarma imkanı

 Katılım Şartları

 • UN Global Compact üyesi olmak
 • Kadınların iş dünyasında temsilini ve liderliğini artırmak için kurumsal hedef belirleme ve harekete geçme çabalarını güçlendirme konusunda kararlı olmak
 • Program kapsamında toplantı ve etkinliklerine katılmak üzere iki “Temsilci” belirlemek
 • Programdaki gelişmeleri takip etmek, ekiplere destek sunmak ve üst düzey toplantılara katılmak üzere bir üst düzey “TGE Elçisi” belirlemek.

 Notlar

 • Programa katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Programa katılım ücretleri ve program hakkında detaylı bilgi için:  info@globalcompactturkiye.org
PTV_229
BUT_2

TAKVİM

Başvuru Süreci:
5 Nisan 2022 – 15 Mayıs 2022

Program Başlangıcı:
Haziran 2022
Program Bitişi:
Mart 2023

PROGRAMIN UYGULANDIĞI ÜLKELER

Almanya – Amerika Birleşik Devletleri
Avusturya – Bangladeş
Birleşik Arap Emirlikleri – Birleşik Krallık
Bolivya – Brezilya
Çin – Danimarka
Ekvator – El Salvador
Endonezya – Fas
Gana – Guatemala
Güney Afrika – Gürcistan
Hindistan – Hırvatistan
Hollanda – İspanya
İsveç – İsviçre
İtalya – Japonya
Kanada – Kenya
Kolombiya – Kore
Kosta Rika – Lübnan
Malezya & Brunei – Mauritus
Meksika – Mısır
Nijerya – Norveç
Pakistan – Paraguay
Peru – Polonya
Portekiz – Rusya
Suudi Arabistan – Sırbistan
Sri Lanka – Şili
Tanzanya – Tayland
Tunus – Türkiye
Uruguay – Ürdün
Yunanistan

X