HABERLER

United Nations Global Compact’in, küresel çapta başlattığı Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programına kayıtlar başladı. Türkiye’nin de pilot ülke olarak yer aldığı ve 22 ülkede eşzamanlı yürütülecek program, 5.5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin gerçekleşmesi için şirketleri harekete geçirmeyi...

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lara) ilke temelli bakmak, amaçlara ulaşılmasında şirketlerin tepe noktasındaki finans yöneticilerinin rolünü ele almak, sürdürülebilir finans uygulamalarının beraberinde getireceği yeni ekonomik fırsatları Türkiye iş dünyası gündemi ekseninde değerlendirmek ve finansal açıdan bir yol haritası...

X