Türk iş dünyası, iş yaşamında kadını güçlendirmek için harekete geçti

(17 Haziaran 2014, Ankara) Türk iş dünyası ve sivil toplum örgütleri kadının iş hayatına katılımı ve cinsiyet eşitliği konusunda tek yürek oldu. Global Compact’e imza atan firmaların temsilcilerinden oluşan Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, “Kadın Güçlenirse, Toplum Güçlenir” sloganı ile çalışmalarına başladı.

Bu doğrultuda 17 Haziran 2014 tarihinde TİSK’in ev sahipliğinde ilk toplantısını yapan grup, geçen zaman içinde bu konuda önemli yol kat etti. Global Compact Türkiye sekretaryasını TÜSİAD ile ortak yürüten TİSK’in koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’nin (UN Women) desteğiyle Şubat ayı içerisinde 3’üncü defa biraraya gelen Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’na, aralarında özel sektör, akademi, sivil toplum, belediye ve ticaret örgütü dahil olmak üzere, 50’den fazla kurum ve kuruluş üye oldu. Üye sayısı ile Global Compact Türkiye’nin en kalabalık çalışma grubu olma özelliğini de taşıyan bu grupta yapılan üç genel toplantıda grubun çalışma şekli, hedefleri ve belirlenen hedeflere yönelik faaliyet planları oluşturuldu.

Kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusuyla ilgili paydaşları biraraya getirmeyi hedefleyen grup, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini de biraraya getirerek şirketler arası öğrenme süreçlerini desteklemeyi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles – WEP’s) ülke çapında yayılımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kendi içinde de Teknik Ekip, İletişim Ekibi, Materyal Oluşturma Ekibi, Eğitim Materyalleri Ekibi, Mentorluk Ekibi, Destek Ekibi ve WEP’s Uygulama Rehberi Hazırlama Ekibi alt gruplarıyla çalışmalarını sürdüren Çalışma Grubu, ilk olarak kadın çalışmaları konusunda ülkemizdeki mevcut durumu gösteren bir araştırma yaptı. Bu araştırmada, çalışma grubunda yer alan firmaların, kurumların ve sivil toplum örgütlerinin kadının güçlenmesi amacıyla yürüttükleri faaliyetler ve örnek uygulamalar biraraya getirilerek derlendi, tüm üyelerle paylaşıldı ve böylelikle öğrenme ve etkileşim süreci başlatıldı.

Geçtiğimiz dönem içinde İletişim Ekibi, üyeler arasında ve hedef kitleler nezdinde iletişim stratejilerini ve yapılacak çalışmaları belirlerken, Teknik Ekip de özellikle WEP’s imzacı sayısının arttırılması, yeni imzacılara uygulama desteği ve danışmanlık sağlanması amacıyla hazırlanacak kılavuz, broşür, tanıtım yazıları vb. hazırlıklarına başladı.

Çalışma Grubu, sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’daki firmalarda da kadın istihdam oranını arttırmak ve özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini bir araya getirerek, Türkiye’nin bu yöndeki çabalarına destek olmak istiyor. Bu kapsamda da kadın-erkek cinsiyet eşitliği konusunda, Türkiye’de yapılan çalışmaları kamuoyuna duyurmak ve ilgili çalışmalar yürüten yapan kuruluşlar arasında sinerji ve öğrenme ortamı yaratarak bu konudaki farkındalığı arttırmak da grubun hedefleri arasında.

Çalışma Grubu ikinci hedefi doğrultusunda UN Global Compact ve UN Women’ın ortak girişimi, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) ülke çapında yayılımına katkı sağlamak, Türkiye’deki WEPs imzacısı firma sayısını arttırmak, kadınların işyerinde, piyasalarda ve toplumda güçlenmesini sağlamak için de yapılan çalışmalarda etkin bir rol alıyor.

2014 yılı Kasım ayı verilerine göre, Türkiye’deki kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 30,5, istihdam içindeki payı ise sadece yüzde 26,6’dır. Ülkemizde kadınların dezavantajlı durumda olduğu gerçeğinden hareketle yola çıkan Çalışma Grubu; Türkiye’de ekonomik hayatta cinsiyet eşitliğini sağlamak noktasında daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini savunuyor. Çalışma Grubu, bu noktadaki girişimlerin sosyal adaleti güvence altına almanın yanı sıra, Türkiye’nin ekonomik kalkınması için gerekli insan kaynağını kazandırmak için de bir fırsat yaratacağına dikkat çekiyor.

X