UN Global Compact 2018 Araç Kutusu

Yaşamak istediğimiz dünyayı yaratmak için sürdürülebilir özel sektör kuruluşları ve diğer sosyal paydaşlarla bir küresel hareket oluşturma vizyonu ile çalışıyoruz.

 

Özel sektör kuruluşlarına evrensel insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine uyma çağrımızı sürdürürken, Birleşmiş Milleter Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH’ler) kabul edilmesiyle çizilen çetin ve açık yol bize rehberlik ediyor.

 

Amacın büyüklüğünü ve zorlukları görüyoruz. SKH’ler evrensel nitelik taşıyor, sınırları aşıyor, bütün işletmeleri, piyasaları ve toplumları ilgilendiriyor. Hedefler birbirine sıkıca bağlı, bir hedef doğrultusunda ilerleyememek diğerleri doğrultusunda ilerlemeyi de engelliyor. Kolektif ve sistemli bir ilerleme gerekiyor.

 

Fırsatları da görüyoruz. Derinleşen eşitsizliklerin, yaygın yoksulluğun, çevre sorunlarının varolduğu bir dünyada iş dünyası ancak SKH’lere ulaşılırsa serpilip gelişebilir. Ayrıca hedeflere ulaşmak 2030 yılına kadar en az 12 trilyon dolar tutarında tasarruf ve gelir sağlayacak ve yaklaşık 380 milyon kişilik yeni istihdam yaratacak.

 

Sorumluluklarını yerine getirmeleri ve bu hedefleri gerçekleştirirken ortaya çıkan fırsatları yakalamaları için büyük küçük, küresel yerel tüm işletmeleri desteklemeye ve güçlendirmeye kararlıyız.

 

Raporun orijinal versiyonunu bu linkten indirebilirsiniz.

X