UN Global Compact Gıda ve Tarım İş İlkelerini tanıttı

Türkiye’nin de 16 Mart 2014 tarihinde düzenlediği toplantı vesilesiyle özel sektör danışma sürecinde yer aldığı Gıda ve Tarım İş İlkeleri tanıtıldı. İlkeler, iyi işleyen ve sürdürülebilir gıda ve tarım sistemlerini küresel çapta tanımlayarak, bu sistemlerin ve içinde yer aldıkları pazarların direncini artırmak adına kaynak kullanımı ve sosyo-ekonomik etkilerin yönetimi için ortak bir anlayış sunmayı hedefliyor.

X