UN GLOBAL COMPACT KADIN LİDERLERİN ÇOĞALMASI İÇİN ŞİRKETLERİ HAREKETE GEÇİRİYOR!

 

United Nations Global Compact’in, küresel çapta başlattığı Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programına kayıtlar başladı. Türkiye’nin de pilot ülke olarak yer aldığı ve 22 ülkede eşzamanlı yürütülecek program, 5.5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin gerçekleşmesi için şirketleri harekete geçirmeyi amaçlıyor.

 


 
Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Programı, yönetim kurullarından, tedarik zincirine iş dünyasında her seviyede ve her alanda kadın liderliğinin artırılması için iş dünyasını iddialı ve gerçekçi kurumsal hedefler belirlemeye ve bu hedefler için harekete geçmeye davet ediyor.

Program kapsamında şirketler, toplumsal cinsiyet eşitliğinde mevcut performanslarını tespit etme, üst yönetimlerinde kadın liderliğini artırmaya yönelik hedefler koyma, yol haritası belirleme ve raporlama konularında desteklenecek. Kapasite geliştirme atölyeleri, paydaşlar arası öğrenme ve diyalog toplantıları da içeren program sonunda katılımcılar, belirledikleri hedefleri ve eylem planlarını üst yönetimlerine sunacak.

2020-2021 dönemi başvuru sürecinin 30 Mart 2020 tarihine kadar devam edeceği program, etkinliklerine Nisan ayında başlayacak ve Mart 2021’e kadar devam edecek. Program her yıl kadınların her alanda ve her seviyede liderliğinin artmasına yönelik farklı konulara odaklanarak devam edecek.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

X