UN Global Compact Kurucu Direktörü Georg Kell, İstanbul’da Global Compact Türkiye ile Buluştu

(17 Şubat 2016, İstanbul)  UN Global Compact’in hayata geçtiği 2000 yılından 2015 yılındaki emekliliğine kadar platformun BM içerisinde kuruluşunu ve Direktörlüğünü üstlenen Georg Kell İstanbul’u ziyaret etti ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ile sürdürülebilirliğin geleceği üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

UN Global Compact’in hayata geçtiği 2000 yılından 2015 yılındaki emekliliğine kadar platformun BM içerisinde kuruluşunu ve Direktörlüğünü üstlenen Georg Kell, 17 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’u ziyaret etti. Ziyareti kapsamında Global Compact Türkiye ağının üyeleriyle bir araya gelen Kell, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kell sözlerine “1999 yılında yapılan bir konuşmanın 60 dile çevrilmesi ve insanlar tarafından sahiplenilmesi gerçekten etkileyiciydi. Kofi Annan’ın Global Compact platformu oluşturulduğunda ilk hamlelerinden biri Türkiye’ye ulaşmaktı ve Mustafa Koç da Türkiye’de liderliği üstlenerek hareketin gelişiminde önemli rol oynadı”, şeklinde başladı.

Dünyanın birbirine daha bağımlı bir halde olduğunu ifade eden Kell, “Yoksulluğun azaltılmasında özel sektörün yatırımları ve bilgi toplumunun gelişimi çok etkiliydi. Bu sayede bilgi kutulara kapalı olmaktan çıktı ve erişilebilir oldu. Sorumluluk sahibi iş yönetimi anlayışı da böylece dünyada fark yaratan bir etken oldu; zira bu anlayış dünyada kadının güçlenmesinden, temiz suya ulaşıma kadar birçok boyutta toplumların hayatında etki yarattı”, diye belirtti.

Son 15 yılda yaşanan gelişmelerle kurumsal dışsallıkların artık çok daha net ölçümlenebildiğini belirten Kell, bunun çok büyük bir değişim olduğuna işaret etti. Kell, “Jenerasyon S (sürdürülebilirlik) dediğimiz bu yeni nesilde insanlar, pazarların dünyanın çıkarlarıyla örtüşmesini önceliklendiriyorlar. Ayak izimizi nasıl ölçümleyeceğimiz artık daha netleşti ve bununla beraber şeffaflık anlayışının ivmesi artık durdurulamaz oldu. Bu yüzden kurumsal şirketleri geçmişin dar kalıplara sıkışmış alanlarında görmek istemiyoruz. Dünyada kurumların ve insanların birbirlerine bağlılığı daha yükselmişken, iş birliği anlayışının değeri daha artmış durumda” diye sözlerini sürdürdü.

Sürdürülebilirliğin geleceğine yönelik olarak görüşlerini paylaşan Kell, “Birçok kara bulutlar görüyoruz ama birçok fırsat da mevcut: günümüz dünyasında herkes birer “değişim ajanı” olabilecek potansiyeli taşıyor. Sürdürülebilirlik gündemi henüz amacına ulaşmış bir gündem değil, hala büyük bir emek ve çaba istiyor. Nitekim sürdürülebilirlik hala kısa vadeciliğe düşme riskini taşıyor. Kurumların uzun vadeli çıkarlarının pekiştirilmeleri gerekiyor. Ancak bu değişimi başlatmak ve etkiyi yaygınlaştırmak için daha çok bireyin elinde güç var” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Türkiye Ulusal Ağı’nın başarılı ve bununla beraber kalıcı, kaliteli gelişimini tebrik ederek sözlerini tamamlayan Kell, Türkiye’de UN Global Compact’in sahiplenilmesi ve gelişimiyle ilgili memnuniyetini ifade ederek platforma destek vermiş kurumlara teşekkürlerini sundu.

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Toplam 311 imzacısı ile Global Compact Türkiye Ulusal Ağı, dünyadaki en büyük 11’inci Ulusal Ağ’dır.

X