UN Global Compact Türkiye Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’e Küresel Rol

(26 Nisan 2013, Cenevre) 24-26 Nisan’da Cenevre’de gerçekleştirilen UN Global Compact Ulusal Ağlar toplantısında 110 ülkenin Ulusal Yerel Ağını temsil etmek üzere 7 kişilik Danışma Kurulu oluşturuldu.

Dr. Yılmaz Argüden ilk kez kurulan UN Global Compact Ulusal Ağlar Dünya Danışma Kuruluna seçildi.

Dr. Argüden, Ulusal Ağlar Danışma Kurulunda Azerbeycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Ermenistan, Makedonya, Polonya, Rusya, Sırbistan,Ukrayna ve Türkiye Ulusal Ağlarından oluşan Doğu Avrupa ülkelerini temsil edecek.

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Bu kapsamda, insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip belirlenmiştir.

Bugün, dünyanın en geniş gönüllü platformunu oluşturan binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü,  bu evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek UN Global Compact’e katılmaktadır.

Türkiye’den 250’yi aşkın kurum sözleşmeyi imzalamıştır.  UN Global Compact, Türkiye’de de kurumsal sürdürülebilirlik kavram ve fikrinin yayılması ve kalkınma hedefine yönelik olarak iş dünyasıyla işbirliği yapılması açısından önemli katkılar sağlamıştır.

UN Global Compact Türkiye Ağı geliştirdiği yenilikçi Sektörel Yayılım Stratejisi ile dünyadaki diğer ulusal ağlara örnek gösterilmiştir.

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu’nda Akkök, Anadolu Efes,   ARGE Danışmanlık, Bilim İlaç, Borusan Holding, Coca Cola İçecek, Doğuş Otomotiv, IMKB, Koç Holding, Sabancı Holding, TİSK, TSKB, TÜSİAD, Yüksel Holding, ZED Tanıtım ve Zorlu Holding’in temsilcileri yer almaktadır.

UN Global Compact (UNGC) Türkiye Yönetim Kurulu Hakkında:

Akkök: 2007 yılında UNGC’i imzalayan Akkök Holding, grup şirketlerinde enerji tasarrufu, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve düşük karbon teknolojileri alanlarında örnek ve en iyi uygulamalara yer vermektedir.  Caring for Climate girişiminin de kurucu imzacıları arasındadır.

Anadolu Efes: “Sürdürülebilir Tarım” çerçevesinde maltlık arpa ve şerbetçiotu tedariki için yapılan tohum ve üretim geliştirme, tohumculuk ve tarımsal destek çalışmaları ile 2012 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Rio+20’de Türkiye’yi temsil eden en iyi uygulamalar arasında yer almıştır.

ARGE Danışmanlık: 2002 yılında UNGC’i imzalayan ilk Türk şirketidir.     Aynı zamanda Caring for Climate girişiminin de kurucu imzacıları arasındadır. Dr. Yılmaz Argüden, 2009 yılından beri UNGC Türkiye Ağı Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir.

Bilim İlaç:  GRI’dan A+ seviyesindeki ilk Sürdürülebilirlik Raporu onayını alan Türk şirketidir.

Borusan Holding: 2008 yılı UNGC İlerleme Bildirim Raporu Türkiye’nin ilk İstisnai İlerleme Bildirim Raporu olarak seçilmiştir.

Coca Cola İçecek: Türkiye’de ilk GRI onaylı sürdürülebilirlik raporu hazırlayan şirkettir. Mucit (İnovasyon) Yarışması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Rio +20’de Türkiye’yi temsil eden en iyi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları arasında yer almıştır.

Doğuş Otomotiv: 2010 yılında UNGC’i imzalayan Doğuş Otomotiv, aynı yıl ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu yayınlayarak Türkiye’de otomotiv sektöründe bir ilke imza atmıştır.

IMKB: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Rio +20’de Sürdürülebilir Borsalar Girişimi’ne imza atan ilk kurucu borsalardan biridir.

Koç Holding: 2006’da kurulduğundan beri Yönetim Kurulu üyesi olan Koç Topluluğu UNGC ilkelerini bünyesinde aktif biçimde uygulamakta aynı zamanda birçok konferans ve projelere imza atmaktadır.

Sabancı Holding: Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, geçen sene UNGC Dünya Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

TİSK: 2002 yılında TİSK ve UNDP işbirliği ile UNGC Türkiye’ye getirildi. 2013 yılı itibariyle UNGC Türkiye Ağı’nın sekretarya görevini TÜSİAD ile birlikte yürütmektedir.

TSKB: Türk şirketleri arasından UNGC’i imzalayan tek yatırım ve kalkınma bankasıdır.

TÜSİAD: 2007 yılında imza atan TÜSİAD, o yıldan beri UNGC Türkiye Ağının Yönetim Kurulu’nda yer almakta ve 2013 itibariyle Ağın sekretarya görevini TİSK ile birlikte yürütmektedir.

Yüksel Holding: Türkiye’de UNGC’e imza atan ilk inşaat şirketidir.

ZED Tanıtım: 2006’dan beri UNGC üyesi olan ZED Tanıtım, kurulduğundan beri UNGC Türkiye Yönetim Kurulunda yer almaktadır.

Zorlu Holding: 2007’de UNGC’i imzalayan Zorlu Holding, raporlarını GRI G3 Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkelerini kılavuz alarak Küresel İlkeler Sözleşmesi “Advanced Level-İleri düzey” raporlama standardında hazırlamaktadır.

UN Global Compact Hakkında

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.

UN Global Compact üyeliği şirketlere ne tür avantajlar sağlıyor?

Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni benimseyen işletmeler, ister büyük boyutlu çokuluslu şirketler olsun, ister KOBİ olsun, daha güçlü örgütsel yapıya kavuşmak ve uluslararası iş piyasasında yeni gelişen bir kültürün üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayacaklar. Bu iş ortamını destekleyecek iletişim ağının kurulması, özel tasarlanmış eğitim modüllerine erişim, uluslararası etkinliklerle bağlantı gibi BM tarafından desteklenen somut olanaklar aracılığıyla da, bu kültür giderek yayılıyor. Sözleşme’ye taraf olan şirketler orta vadede ekonomik kazançlarını arttırırken, kısa vadede de toplumsal sorumluluklarını en bilinçli ve en yararlı şekilde yerine getirmenin prestij ve onurunu yaşıyorlar.

Küresel İlkeler Sözleşmesi özel sektör işletmelerini, 10 temel evrensel ilkeye uymaya çağırıyor. Dünyanın her yerinde bu evrensel ilkelerin iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürünün bir parçası haline gelmesi için çalışıyor.

UN Global Compact’e üye olmak için ne yapmak gerekiyor?

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne üye olmak son derece kolay. Bu ilkeleri benimsediğinize inanıyorsanız, şirketinizin en üst düzey yöneticisinin imzasıyla, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’a bir mektup yollamanız yeterli. İnternet üzerinde www.unglobalcompact.org adresinden bilgi alabilir, ya da sekreteryayı yürüten TİSK veya TÜSİAD ile bağlantıya geçebilirsiniz.

X