UN Global Compact Ulusal Ağlar Yıllık Forumu, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleşti

(13 Haziran 2014, Addis Ababa, Etiyopya) Bu sene 12.’ncisi düzenlenen UN Global Compact Ulusal Ağlar Yıllık Forumu, 9-13 Haziran 2014 tarihlerinde Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleşti. Toplantıda Türkiye’yi UN Global Compact Ulusal Ağlar Başkanı ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden temsil etti.

Forum’da 2014 yılı için verilen En Başarılı Ulusal Ağ Ödülü’nü iletişim, iş birliği ve bilgi paylaşımı alanında gösterdiği üstün başarı sebebiyle Global Compact Türkiye kazandı. Ödülün kazanılmasında Global Compact Türkiye’nin geliştirdiği ve UN Global Compact’e kazandırdığı Sektörel Yayılım Stratejisi, Çarpan Etkili İşbirlikleri Yaklaşımı ve Ulusal Ağlar Gelişim Modeli çalışmaları etkili oldu.

Toplantıya dünya çapında 101 Global Compact Ulusal Ağ temsilcisi, Afrika kıtasının önde gelen yatırımcıları ve iş adamları katıldı. Forum’da dünyanın en kapsamlı kurumsal sürdürülebilirlik platformu olan Global Compact’in  2015 – 2016 Stratejisi tartışıldı.

Toplantıda Global Compact Ulusal Ağlarının gelecekteki yönetişim modeli tasarlanırken, hazırlanan Ulusal Ağlar Gelişim Modeli’nin sunumunu UN Global Compact Ulusal Ağlar Başkanı Dr. Argüden gerçekleştirdi.

Global Compact Ulusal Ağlarının yıllık en kapsamlı toplantısı niteliğini taşıyan Ulusal Ağlar Yıllık Forumu’nun (Annual Local Networks Forum) 12’inci Toplantısının gündeminde, 2015-2016 dönemi Global Compact Ulusal Ağlarının yönetişimi ve kuracakları olası ortaklıklar yer aldı.

Yenilikçi ortaklık platformlarının yerelleştirilmesi, KOBİ’lerle daha güçlü ortaklıkların oluşturulması, afetlere karşı dayanıklılık, barışa destek veren ve sorumluluk sahibi tedarik zinciri yönetimi modelleri ve son olarak sürdürülebilirliğin toplumsal, çevresel ve etik boyutları gündemde göze çarpan başlıklar arasındaydı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan UN Global Compact Direktörü Georg Kell, UN Global Compact’in 15’inci yılında hayata geçirildiği her ülkede yerelleştirilerek sahiplenildiğini, bu sayede gerçek anlamda küresel bir girişim niteliğine kavuştuğunu ifade etti.

BM Sistemi Özel Sektör Temsilcileri Toplantısı’nın da gerçekleştirildiği Forum’da, Afrika’da genç nüfus istihdamı ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nin Afrika’da uygulanması başta olmak üzere Afrika’nın kalkınmasını destekleme odaklı görüşmeler gerçekleştirildi.

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Toplam 291 imzacısı ile Global Compact Türkiye Ulusal Ağı, dünyadaki en büyük 13’üncü Ulusal Ağ’dır.

X