UN Global Compact Yönetim Kurulu Toplantısı New York’ta gerçekleşti

(2 Temmuz 2014, New York, ABD) UN Global Compact Yönetim Kurulu toplantısı, Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI) Danışma Kurulu’nun, Sorumlu Yönetim Eğitimi İlkeleri Öncüler Grubu’nun (PRME) ve büyükelçilerin katıldığı özel bir oturumla 2 Temmuz 2014 tarihinde New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Global Compact Ulusal Ağlar Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla katılım gösterdi. Toplantının ana gündem maddeleri Global Compact’in yaygınlaşması ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nin şekillendirilmesi ve geliştirilmesiydi. Toplantıda Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI) Danışma Kurulu Üyeleri’nin ve dünya çapında önde gelen 30 üniversitenin temsilcilerinin oluşturduğu Sorumlu Yönetim Eğitimi İlkeleri (PRME) Öncüler Grubu’nun katıldığı ortak oturumlar da yer aldı. Oturumların ardından gerçekleştirilen üst düzey öğle yemeğinde özel sektörün 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’ndeki rolü başta olmak üzere kurumsal sürdürülebilirlik konusu ele alındı. Toplantıda ayrıca “2015 Sonrası Kalkınma Hedefleri’nin Desteklenmesinde İş Dünyası ve Finans Sektörünün Rolü”  başlıklı beyaz kitap sunuldu. Toplantı, Genel Sekreter Ban Ki-moon’un Birleşmiş Milletler içerisinde ağ bazlı yönetişime sahip olan ilk ve tek kamu-özel sektör ortaklık girişimi olan Global Compact’in özel rolüne ilişkin verdiği mesajlarla sonuçlandı.

2 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda UN Global Compact’in dünya çapında ayda 100 yeni imzacı kazanma hızıyla büyüdüğü ve İlerleme Bildirimi sunma oranının 40%’tan 60%’a yükselmiş olduğu belirtilirken, UNGC’nin değer önergesinin nasıl daha iyi tanımlanabileceği ve iletişiminin sağlanabileceğinin yanı sıra, nitelik ve nicelik dengesinin daha iyi kurulmasının gerekliliği değerlendirilen konular arasındaydı.

Yönetim Kurulu toplantısı, dünya çapında toplamı 43 trilyon dolarlık varlıklara denk gelen fonlara sahip Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI) Danışma Kurulu Üyeleri’nin ve dünya çapında önde gelen 30 üniversitenin temsilcilerinin oluşturduğu Sorumlu Yönetim Eğitimi İlkeleri (PRME) Öncüler Grubu’nun katıldığı ortak oturumlara ev sahipliği yaptı. Söz konusu ortak oturumlar, eğitim kurumlarıyla yatırımcıların ortak hedefler oluşturulması yönünde önemli bir mihenk taşı olarak kabul edildi.

Toplantının ardından gerçekleşen öğle yemeğinde Brezilya, Nijerya ve İsviçre Daimi Temsilcileri’nin ortaklaşa ev sahipliğinde gerçekleşen üst düzey öğle yemeğine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve 30 büyükelçi de dahil olmak üzere yaklaşık 150 katılımcı bir araya geldi. Öğle yemeğinde iyi yönetişimi geliştirme, kurumsal sürdürülebilirliğin ölçeğini genişletme ve özel sektörün 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nde rolünü artırma gibi girişim için öncelik arz eden konular değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon özel sektörün rolünü değerlendirirken “Dünyamızın karşı karşıya olduğu zorluklar, iş dünyasının da görüşlerini içeren çözüm önerilerine muhtaçtır. Hiçbir sektör tek başına iklim değişikliğini yavaşlatamaz ya da biyoçeşitlilik kayıplarını tersine çeviremez. Hiçbir kurum tek başına yolsuzluğu, yoksulluğu ve şiddeti önleyemez veya kadınlar için başta olmak üzere eşitliği tek başına sağlayamaz. Başarı; hükümetlere, şirketlere, yatırımcılara, eğitimcilere, aktivistlere ve vatandaşlara bağlıdır. Birlikte, barış ve güvenliği teşvik edebilir, insan haklarını korunması sağlayabilir ve sürdürülebilir kalkınmayı elde edebiliriz” dedi.

Toplantılar sırasında, UN Global Compact’in yayımladığı “2015 Sonrası Kalkınma Hedefleri’nin Desteklenmesinde İş Dünyası ve Finans Sektörünün Rolü” başlıklı beyaz kitap tanıtıldı. Çalışmada küçük ve orta ölçekli işletmeler, ortaklıklar, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, mevcut kamu politikaları ve sürdürülebilir finans konularında özel sektörün katkısını yoğunlaşabileceği 5 mekanizma sunuldu. Ayrıca yeni bir dizi sürdürülebilir kalkınma hedefi oluşturmak amacıyla iş dünyasının girişimlerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek için Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (WBCSD) iş birliğinde gerçekleştirilen proje açıklandı. (Proje Haziran 2013 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne sunulmuş olan bir önceki rapordan hareketle hazırlanmıştır.)

Yönetim Kurulu toplantısının sonunda Genel Sekreter Ban Ki-moon, daha kapsamlı bir sürdürülebilirlik performansına ulaşmak için çaba gösteren özel şirketlere teşekkür etti ve iş dünyasının 2015 sonrası için hedefler doğrultusunda doğru yolda ilerlediğini belirtti.

Genel Sekreter, platformun gelişimi ve geleceğiyle ilgili yaptığı konuşmasında UN Global Compact’in “Birleşmiş Milletler içerisinde ağ bazlı yönetişime sahip olan ilk ve tek kamu-özel sektör ortaklık girişimi” olduğunu vurguladı; bu platformun bütün beklentileri aşarak büyüdüğünü ve yeni bir aşamaya geçiş yaptığını belirtti.

X