Uyum Politikaları – İş Yerinde Çeşitlilik ve Eşitlik

Global Compact Polonya Ağı tarafından hazırlanan rapor toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu insan hakları, kurumların etik standartları ve iş yerinde eşitlik ve çeşitlilik bakış açısından ele almaktadır. Global Compact Türkiye de Global Compact Şili ile birlikte rapordaki uluslararası örnekler arasında yer almaktadır.

X