WEPs İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger’in Mayıs 2016 – Mayıs 2017 Dönemi Değerlendirmesi

“WEPs İmzacısı Olduk; Şimdi Prensiplerin Uygulayıcısı ve Takipçici Olacağız”

Kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içerisinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan platform WEPs’i, güçlü bir iş birliği ve sıkı çalışmayla geçen bir dönemle, iş dünyasına duyurduk.

Birleşmiş Milletler Kadın Güçlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi (UN Women) ve Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortak girişim olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) Türk İş Dünyası nezdinde bir marka olması adına önemli çalışmaları hayata geçirdik.

WEPs, özel sektör için; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla uygulamaları gereken adımlara dikkat çekiyor.  Sektör veya şirket büyüklüğü fark etmeksizin, kadının ekonomik hayattaki güçlenmesini sağlamak için tasarlanmış bu girişim, kadının işyerinde, piyasalarda ve toplum içerisinde güçlenmesi için yedi prensip sunuyor. Şirketler de Kadının Güçlenmesi Prensiplerini imzalayarak, prensipleri kurumlarına ilişkin her konuda ve her seviyede uygulayacaklarına taahhüt ediyorlar.

WEPs’i yaygınlaştırmak adına son bir yılda çok paydaşlı ilişkiler geliştirerek önemli yollar kat ettik.

Bu amaçla attığımız adımların ilkini, WEPs İş Dünyası Sözcüsü olarak görevlendirilmenin hemen ertesinde, Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu kapsamında WEPs İcra Kurulu’nun hayata geçmesi oluşturdu. Bugün, bu sayede daha sık toplanarak ve daha yakın temasta çalışarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Geçtiğimiz yılki hedeflerimizin başında imzacı sayımızı dünyada birinciliğe taşımak geliyordu. Bu konuda Global Compact üyelerinin yanı sıra, başta TÜRKONFED, TÜSİAD ve KAGİDER olmak üzere İş Dünyamızın önemli iş örgütlerinin önemli desteklerini gördük. Toplumsal cinsiyet eşitliğini iş yerlerinde sahiplenilmesi hususunda üyelerine bilgilendirme yaparak imzacı kazanımına önemli katkılar sundular.  Son bir yıllık yoğun çalışmamız sonucunda imzacı sayımız 43’ten resmi olarak 160’a çıkmakla birlikte, onay sürecinin tamamlanmasını bekleyen şirketlerimizi göz önünde bulundurduğumuzda, her an birinci sırada olduğumuzun haberini beklediğimizi söyleyebilirim.

Şirket CEO’larının WEPs’e imza atması yalnızca ilk adımımızdı. Bunu tamamlayan bir diğer gelişmemiz, WEPs’i imzalayan şirketlerin Yedi Prensibi nasıl hayata geçireceklerine ilişkin Uygulama Rehber’nin hayata geçmesi oldu.

Ocak 2017’de Garanti Bankası’nın ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikle duyurusu yapılan bu Rehber, iş yerlerinde ve değer zincirinde Yedi Prensibin uygulama bulacağını, örnek şirket vakalarıyla aktarması açısından önemli bir eşik niteliği taşıyor.

Mart ayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün verdiği sinerjiyle tüm dünyada kadının güçlenmesi faaliyetlerinin en yoğun şekilde paylaşıldığı dönem oluyor.

Bu yıl 8 Mart’ta Borsa İstanbul’da gerçekleşen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Gong Töreni’nin yanı sıra, 13-14 Mart tarihlerinde New York’da gerçekleşen Kadının Güçlenmesi Prensipleri Yıllık Konferansı’nda Türkiye’de WEPs’i temsilen yer aldık.

Bu toplantılar sırasında gerek imzacı sayımızdaki büyük artışı nasıl sağladığımız, gerek tüm dünyaya örnek olacak nitelikteki Uygulama Rehberi’mizi tüm dünyadan iş dünyası, kamu ve sivil toplumun önde gelen paydaşlarına memnuniyetle aktarma imkanımız oldu.

Yıl içerisinde uluslararası organizasyonlara ek olarak ulusal çapta da bir çok farkındalık yaratıcı etkinliğe dahil olduk. Örneğin, Kasım 2016’da gerçekleşen TÜRKONFED Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Konferansı ve 13 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliği gerek yeni imzacı kazanımı, gerek WEPs’in Anadolu’daki şirketlere yayılması noktasında bizler için önemli bir eşikler niteliğindeydi.

Yürüttüğümüz tüm çalışmalar bize Türk İş Dünyası’nın toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip çıkmaya çoktan hazır olduğunu ve WEPs’in bu açıdan hem iş süreçlerinde yarattığı somut fayda, hem de iletişim faaliyetlerinde önemli bir itibar unsuru olarak konumlandırılması sebebiyle şirketlerimize önemli kazanımlar sağladığını görüyoruz.

Bundan sonraki süreçte, özellikle Türk İş Dünyasının Türkiye’yi WEPs imzacısı olarak birinci sıraya taşımasıyla birlikte sorumluluklarımız biraz daha artacak.

Artık yalnızca imzacı değil, uygulayıcısı ve takipçisi de olmamız gerekecek.

Bu noktada önümüzdeki dönem planlarımız arasında WEPs’in Uygulama Rehberi’ni destekleyici Eğitim Modüllerini tasarlamak ve tüm çalışmalarımızı kucaklayacak nitelikte bir ulusal kampanyayı hayata geçirmek var. Bunun için hazırlıklarımızı yürütüyoruz.

Yaşı 3.7 milyar yılı aşan dünyamızda insanlık tarihinin son 10bin yılını biliyoruz. Kadınların toplumsal hayatın her alanında dahil olması ise en fazla son 100 yüzyılımızın eseri.

Karşı karşıya olduğumuz olumsuzluklara, geliştirilmesi gereken bir çok alana karşın aklımızdan çıkarmamamız gereken önemli bir nokta var, o da insanlık tarihinde sadece bu ayrımcılıkta bu kadar kısa zamanda bu kadar hızlı ve başarılı bir dönüşüm yaşanmış olmasıdır.

O sebeple bulunduğumuz noktayı daha ileri taşımak için gerekli girişimleri hayata geçirmeye devam etmeliyiz.

X