Yayınlar

Global Compact Yerel Ağları: Ulusal SKH Uygulamalarının Hız Kazanması

Uyum Politikaları – İş Yerinde Çeşitlilik ve Eşitlik

UN Global Compact Katılım Tercihi Kayıt Rehberi

UN Global Compact’in 10 İlkesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Arasındaki Bağlantı Raporu

Guide on How to Develop a Human Rights Policy

Global Compact Türkiye Faaliyet Raporu 2017

Sürdürülebilir İş için Aksiyona Geçme – UN Global Compact 2018 Rehberi

UN Global Compact 2018 Araç Kutusu

Global Compact Türkiye Faaliyet Raporu 2016

Doing Business with Respect for Human Rights

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi

Global Compact Türkiye Faaliyet Raporu 2015

İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalıştayı Raporu

İş Dünyası 2015 Sonrası Sorumluluk Mimarisi

“Inclusive Dialogue on Means of Implementation of the Post 2015 Development Agenda: Engaging with the Private Sector” National Consultations Turkey – Country Report

Global Compact Türkiye Faaliyet Raporu 2014

The Way Forward 2013 – 2016

Global Compact Türkiye Faaliyet Raporu 2013

SupplyChainRep-kapak2

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği – Sürekli İyileştirme için Pratik Rehber