Young SDG Innovators Programı Türkiye Kapanış Etkinliği SKA Çözümleri

 

Yıldız Holding
Ekip Üyeleri: Gizem Aktaş, H. Murat Gülşen
Ekip Lideri: Ahmet Burak Başpınar

 

Tarım Eğitim Platformu
Genç nesil çeşitli ekonomik ve sosyal engeller yüzünden tarım alanında faaliyet göstermeyi önceliklendirmiyor. Sürdürülebilir tarımsal üretimi olmaması ekonomik ve sosyal adaletsizliği derinleştiriyor. Tarım sektörü temelli faaliyetler yürüten ve sürdürülebilirlik çalışmalarında çevre ve iklim konularını önceliklendiren bir şirket olarak tarımın geleceğini güvence altına almak için çalışacağız. Tarımın gelişmesine, ekonominin güçlenmesine, sürdürülebilir ve inovatif bir eğitim platformu oluşturulmasını sağlayacağız. Kuracağımız eğitim platformu ile dijital tarım uzmanları yetiştireceğiz. STK, Kamu ve akademi iş birlikleri ile tarım sektörünün daha teknolojik, daha verimli çalışma alanları sunması için harekete geçeceğiz. Katkı sağlayacağımız SKA’lar; SDG 2.3. SDG 8.2. SDG 8.5. SDG 8.6.

 

Kibar Holding
Ekip Üyeleri: Sarp Öztüre, Emrehan Esen
Ekip Lideri: Engin Eren

 

Gıda Atığından Biyoplastik Üretim Projesi
Kibar Holding ve grup şirketlerinin en öncelikli konuları arasındaki sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında, gıda atığının etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak adına araç içi plastik aksam üretiminde petrokimyasal plastik hammadde tüketimini azaltarak; biyoplastik katkı oranının arttırılmasını hedefliyoruz.

 

 

Organik Kimya
Ekip Üyeleri: Elis Aral, Emine Yıldırım, Kristina İnceoğlu Petrasova
Ekip Lideri: Mehmet Demiray

 

Organik Kimya Hızlandırma Programı
Kimya endüstrisinde 1950’lerden bu yana neredeyse hiç çığır açan bir inovasyon olmadığı görülmektedir. Bunun üzerine Organik Kimya olarak endüstride inovasyonun nasıl hızlandırılabileceği sorununa odaklandık. Bu kapsamda SKA 9 ve alt kırılmaları olan 9.5 ve 9.b amaçlarına katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Türkiye Kimya sektörü ele alındığında, Sanayi & Start-Up iş birliklerinin çok nadir olduğu görülmektedir. Bu sebepten dolayı, Organik Kimya olarak bu ekosistemi oluşturmak ve sanayide öncü olmak için Organik Kimya Hızlandırma Programı (Start-Up’lar ile iş birlikleri) geliştirilmiştir.

 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Ekip Üyeleri:Olcay Buğu Bekdikhan, Yansı Hilal Şener, Ural Halaçoğlu
Ekip Lideri:Erdinç Çetin

 

Atık Bataryaların Yeniden Kullanımı ve Geri Dönüşümü
Hızla gelişmekte olan elektrikli araç ekosisteminin en önemli bileşenlerinden birisi olan bataryaların elektrikli araç üzerinde ömrünü tamamladıktan sonra atığa ayrılmak yerine yeniden kullanımı ya da geri dönüştürülmesine yönelik bir çözüm geliştirilmiştir. Elektrikli araç üzerinde teknik ömrünü tamamlayan ya da bir başka deyişle performansını yitiren bataryaların hala yaklaşık 2/3’lük kapasitelerinin kullanılabilir durumda olduğu tespit edilmiş ve bu bataryaların elektrikli araçlar üzerinden alınarak farklı amaçlar için yeniden kullanıma sokulması planlanmıştır. Bataryaların yeniden kullanımı ile ayrıca elektriğe erişim imkanı olmayan toplumlara ve kırsal bölgelere PV panelleriyle entegre edilmiş batarya depolama sistemleri sağlayarak 7/24 elektriğe erişimleri sağlanacaktır. Bu sayede SDG7’e direkt olarak katkı sağlanacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz yeniden kullanım olanakları sayesinde yeni batarya üretimi azalacak ve bu sayede bataryaların üretimi için gerekli olan hammadde kullanımı da azaltılacağı için hammadde eldesi için gerekli enerji ve su kullanımı da azaltılmış olacaktır. Bu sayede SDG12 ve SDG13’e de hizmet edilmiş olacaktır.

 

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Ekip Üyeleri: Elif Kesgin, Buse Buldak, Fulya Güray
Ekip Lideri: Meral Murathan

 

TSKB Action Hub
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kitlesel çözümler üretmek amacıyla startuplar ile TSKB paydaşlarını bir araya getiren ve potansiyel iş birliklerine köprü olan TSKB Action Hub ile:
• İklim krizine yönelik farkındalığının oluşturulmasını/artırılmasını,
• TSKB’nin 71 yıllık bilgi birikimi ile startup ekosistemine katkı sağlanmasını,
• Startupların yenilikçi çözümleri ile paydaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik hızlı aksiyon alınmasını,
• Yenilikçi çözümler ile somut dönüşümler yaratılmasını hedefliyoruz.

 

 

Sun Tekstil
Ekip Üyeleri: Gökberk Devrim, Melis Tetik, Selin Hande Kaplan
Ekip Lideri: Utku Varol
Fashion Loop: Hazır giyim sektörü numune süreci döngüsel ekonomi rehberi
İlk Adım: Numune Sürecinde Tasarımdan Atığa

 

Projemiz, numune sürecinde döngüsel ekonomi modellerinin etkin uygulanmaması problemini çözmek amacıyla hazır giyim sektörü numune süreçlerinin döngüsel ekonomi rehberi hazırlanması üzerinedir. Tasarımda dijitalleşme (3D tasarım) ile numune üretiminin azaltılması, numune sürecinde sürdürülebilir hammadde ve aksesuarın kullanımının arttırılması, atık yönetimiyle kalıp hatalarının önüne geçilmesi, dijital takip sistemiyle (RFID ve QR) atıkların yönetilebilmesi ve kullanıcının bilgilendirilmesiyle atık kumaşların en katma değerli şekilde farklı sektörlerde değerlendirilmesini hedefliyoruz. Bu hedefler ile hazırlanacak olan online küresel rehber ve iş modelleriyle 12.SKA olan sorumlu üretim ve tüketime katkı sağlayacağız.

 

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
Ekip Üyeleri: Nezahat Yavuz, Deniz Dinçeller, Seda Gazioğlu
Ekip Lideri : Yasin Külahçı

 

Yatırımların SKA Alt Hedefleri Etki Analizi Çözümü
Problem: Bankamızda finanse edilen yatırımlar kapsamında projelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) temel alacak şekilde halihazırda SKA haritalanması yapılmakta olup, alt hedefler bazında etki analizi çalışmaları gerçekleştirilmemesi.

 

Çözüm: Finanse edilecek projelerin Çevresel ve Sosyal Etki Risk değerlendirmesi sürecine SDG alt hedef değerlendirme süreçlerini de ekleyerek boşluk analizinin yapılarak bankamız kaynaklarının genişletilmesi ve bu doğrultuda firmalara SKA bazında aksiyon aldırılması

 

 

Formfleks Otomotiv Yan Sanayi
Ekip Üyeleri: Kübra Güner Aydın, Emine Tefon, Cihan Mutlu
Ekip Lideri: Ceyhan Aydın

 

Enerji Tasarrufu ile Karbon Salımının Azaltılması
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda enerji tasarrufu ile karbon ayak izinin azaltılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Başlangıç olarak ofis tüketimleri, ilerleyen süreçte ise üretim ve dolaylı yoldan oluşan karbon ayak izinin ölçülmesi ve azaltılması konuları ele alındı. Elektrik tüketimi ele alındığında ufak bir dokunuşla büyük farklar yaratılabildiği fark edildikten sonra bu ölçüm sistemi sayesinde tespit edilen problemler yeni projelere girdi sağlayarak sürdürülebilir bir sistemin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

 

 

Erkurt Holding
Ekip Üyeleri:Elif Acar, Nihan Şumnulu, Ali Can Kalay
Ekip Lideri: Onur Kasap

 

Yemek İsrafının Engellenmesi
Fabrika yemekhanelerinde yenilmeden atılan yemeklerin, çalışanların yemek tercihleri doğrultusunda yönetilmesi ve tercihlerin dinamik değişkenlerle takip edilmesi ile israfın azaltılması hedeflenmektedir. Tüm çalışanların katılımı ile sorumlu tüketim konusunda farkındalık eğitimleri verme, görsel iletişim yollarını kullanma çalışmaları ile yapılacaktır. Proje kazanımları ile, şirketimizin eğitim vakfında öncelikle öğrencilerimizin temel, hayatlarına uyarlayabilecekleri çevre bilincine sahip olmaları, kazandıkları bu bilinçle de çevresel tehditlere karşı sürdürülebilir çözümler üretebilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

 

 

Anadolu Efes
Ekip Üyeleri: Anıl İnce, Burcu Bozkurt Bayramoğlu, Hatice Değirmenci
Ekip Lideri: Neriman Kalyoncuoğlu

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Artırılması
Erkek nüfusun hakim olduğu, tedarik zincirimizin en önemli parçalarından biri olan bayilerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının düşük olduğu tahmin edilmektedir. Bayilerimiz Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine konumlanmış olduğu için bu alanda yapılabilecek olan iyileştirmeler ile Türkiye çapında pozitif bir etki yaratılacağı düşünülmektedir.
Durum Analizi:
-Anket uygulayarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalığının ölçümlenmesi
-Sonuçlara göre farkındalık odağının tespiti
Çözüm: Anket sonuçlarını takiben Yanındayız Derneği ile eğitimler verilecektir. Ölçümleme: Anket 2 faz gerçekleştirilecek olup; ilk faz ve ikinci faz arasındaki farklara bağlı olarak yaratabileceğimiz başka fayda önerileri değerlendirilecektir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği SKA’sının yanı sıra, 8, 10 ve 17 numaralı SKA’lara katkı verilmektedir.

 

 

Akkök Holding
Ekip Üyeleri: Füsun Ürün Aslan, Hatice Gökdemir, Nurullah Çöpoğlu
Ekip Lideri: Buğra Çiçek

 

Döngüsel Hammaddeler ve Yeni Ürünler Oluşturmak için Li-İyon Pil Atıklarından Lityum, Kobalt ve Grafit Benzeri Maddelerin Geri Kazanılması

Akkök Holding grup şirketlerinden Akcoat’un ana faliyet kolu cam-seramik kaplama malzemesi üretimidir. Üretim sürecinde yoğun kullanılan Lityum ve Kobalt oksitlerinin tedariği, son yıllarda atılımda olan elektrikli araç bataryalarında kullanımın artması kaynaklı giderek zorlaşmış ve global arz-talep dengesinin bozulması ile malzeme fiyatları yükselmiştir. Projenin motivasyonu Akcoat üretim zincirinde kritik hammaddelerin tedariğinde yaşanabilecek arz güvenliği sorununa inovatif, katma değeri yüksek ve üretimi yeşillendirecek çözüm bulmaktır. Ömrünü tamamlamış bataryalardan elde edilen Li/Co geri kazanılması projesi ile mineral kullanımını azaltarak doğal kaynakları korumak, sürdürülebilir üretim ve ekonomik büyüme için rol model olmak amaçlanmıştır. SKA 12 (12.2,4,5) desteklenerek uluslararası işbirliği ile döngüsel ekonomi modeli hedeflenmektedir.

Program Ortağı

X