KalkinmaHedefler-web

faaliyetraporu2014
  • 30 Kasım 2015COP21 İklim Taraflar Zirvesi, Paris / Fransa
  • 07 Aralık 2015İklime Özen Göstermek (Caring for Climate) İş Forumu, Paris / Fransa
  • 09 Aralık 2015BM İnsan Hakları Rehber Prensipleri Raporlama Çerçevesine Giriş (Webinar)
  • 22 Aralık 2015Sürdürülebilir Bankacılık Semineri ve Bankacılık Sektörü Sürdürülebilirlik Bildirgesi Beyanı

AEC v1.0.4

Tüm Etkinlikler