KalkinmaHedefler-web

faaliyetraporu2014
  • 12 Ekim 2015Global Compact +15 Europe, Berlin / Almanya
  • 15 Ekim 2015UN Global Compact Avrupa Ulusal Ağlar Toplantısı, Berlin / Almanya
  • 21 Ekim 2015Ulusal Ağlar Deneyim Paylaşımı Toplantısı, İstanbul
  • 21 Ekim 2015Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama Semineri

AEC v1.0.4

Tüm Etkinlikler